Doktorat v 2017

datum: 04.07.2017

Julija je v okviru Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo pod mentorstvom prof. Kalina potekal zagovor doktorskega dela Koste Simonovića.

Dr. Kosta Simonović: Model napovedovanja trenja diamantu podobnih ogljikovih prevlek (DLC) v pogojih mejnega mazanja

 

V doktorski nalogi smo raziskovali posamične in skupne učinke proti-obrabnega aditiva (cink-dialkil-dithiofosfat, ZDDP), modifikatorja trenja (glicerol isostearat, GIS) in paketa aditivov za avtomobilske motorje na trenje v kontaktih jeklo-jeklo ter jeklo-DLC v širokem območju  kontaktnih pogojev mejnega mazanja. Metoda načrtovanja eksperimentov (DOE) je bila uporabljena za pridobitev eksperimentalne matrike ter metoda regresije elastične mreže (Elastic Net) je bila uporabljena za pridobitev modela trenja in map trenja, v odvisnosti od najbolj relevantnih kontaktnih parametrov: tlaka, hrapavosti, temperature in hitrosti. Pridobljeni modeli temeljijo na eksperimentalnih parametrih in njihovih interakcijah, statistična značilnost parametrov in interakcij je bila nedvomno potrjena. Značilni zaključek je, da statistično potrjeni parametri in njihove interakcije kažejo, kateri od preučevanih parametrov skupaj vplivajo na koeficient trenja, torej, kateri eksperimentalni parametri se ne morejo individualno preučevati v režimu mejnega mazanja, če želimo priti do veljavnih zaključkov. Pokazano je, da zgolj eno-parametrske študije režima mejnega mazanja ne kažejo pravih lastnosti kontaktov v celotnem področju mejnega mazanja.