On-line monitoring olja

Sistem za on-line monitoring olja je nadzorna enota, ki omogoča avtomatično analizo olja v realnem času.

Opazovani parametri olja:

  • Temperatura olja
  • Relativna viskoznost
  • Relativna dielekričnost
  • Relativna vsebnost vode
  • Magnetni in nemagnetni kovinski delci.