Šolski sistem za diagnostiko - SPECTRAQUEST

Šolski sistem za diagnostiko je namenjen pridobivanju poglobljenega znanja o različnih vibracijskih odzivih, nadzoru eksperimentov ter pridobivanju različnih znanj, ki so potrebna za diagnostiko tehničnih sistemov.

Šolski sistem za diagnostiko omogoča različne načine uporabe in je zasnovan tako, da je enostaven in razumljiv za uporabnika.

Aplikacije:

  • Enostavne metode za učenje kontroliranih in kalibriranih napak.
  • Učenje različnih vibracijskih spektrov in znakov tipičnih in pogostih napak v sistemu.
  • Učenje vzdrževanja po stanju in prediktivnega vzdrževanja, nadzor nad stanjem sistema.