Priprava SEM vzorcev - Baltec - SCD 005

Naprava za pripravo SEM vzorcev - napraševanje zlata in naparevanje ogljika