Primerjava triboloških lastnosti mineralnih in repičnih mazalnih olj - osnove, načini preskušanja ter izbira preskusnih olj (1. del)

J. Vižintin, A. Arnšek

Strojniški vestnik 47 (2001) 140–146.

Abstract

V raziskavi smo predstavili naprave in metode, ki smo jih uporabili za določitev mehanskih in fizikalno-kemijskih lastnosti olj na osnovi oljne repice (oljne ogrščice). Naprave in metode so bile primerjalno uporabljene tudi za izbrano olje na mineralni osnovi. Mehanske lastnosti smo preskušali na visokofrekvenčni napravi za merjenje trenja in obrabe (SRV) in preskuševališču FZG. Opisali smo tudi postopek izbire in lastnosti preskusnih mazalnih olj. Rezultat so izbrana olja na osnovi oljne repice, ki imajo primerljive viskoznosti pri začetni delovni temperaturi preskusov z olji na mineralni osnovi. Izbrana repična olja se sicer razlikujejo po gradaciji ISO s primerjalnim mineralnim oljem.

In the study, the test equipment and the methods for determination of the mechanical physical and chemical properties of rapeseed-based oils are introduced. The same equipment and methods were already used for testing the selected mineral-based oil. The mechanical properties were performed on a high-frequency test device for friction and wear measurement (SRV) and FZG test rig. The oil selection procedure and the properties of tested oils are also described. The results are selected rapeseed oils with the same viscosity at a starting working temperature as a corresponding mineral-based oil of a higher-ISO grade.

Keywords: rapeseed oil, lubrication properties, SRV, FZG


Izvoz bibliografije