MPM Vaje - Gradivo in manjkajoči podatki za 4. vajo

datum: 06.12.2016

Pod rubriko Mehanski prenosniki moči > Gradivo je objavljeno gradivo za 4. predavalniško vajo - Preračun avtomatskega menjalnika z manjkajočimi podatki. 

Blaž Žugelj