TEHNIČNO PROJEKTIRANJE, KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI - FMF rezultati vaj, predavanje

datum: 09.01.2017

PREDAVANJ V ČETRTEK 12. 1. 2017 NE BO ZARADI ODSOTNOSTI PROF. KALINA.

Rezultati risb pri predmetu Tehnično projektiranje in Konstrukcijski elementi so tukaj.

Negativne ocenjene risbe je potrebno popraviti. Oddaja vaj je možna v prostorih Laboratorija za tribologiji in površinsko nanotehnologijo - TINT, Bogišičeva 8, Joži Sterle.