TEHNOLOGIJE VZDRŽEVANJA - Vpis ocen za kolokvije

datum: 13.01.2017

Študenti, ki ste izpit opravili s kolokviji se prosim prijavite na izpitni rok 20.1.2017, da vam bomo lahko oceno izpita vpisali v VIS.