POGONSKI SKLOPI - rezultati izpita

datum: 12.06.2017

Spoštovani.

Rezultati izpita pri predmetu Pogonski sklopi pri dr. Bojanu Podgorniku so:
23140392 - 10
23120307 - ng

Rezultati izpita pri predmetu Pogonski sklopi pri dr. Bojanu Podgorniku so:
23140392 - 10
23120307 - ng