Pogoni (RRP)

Letnik in semester

3.letnik - zimski semester

Št. točk

5

O predmetu

Cilji:

  1. Spoznati in razumeti delovanje komponent pogonov
  2. Spoznati in razumeti značilnosti in zmogljivosti komponent pogonov
  3. Razumeti dejavnike staranja komponent pogonov
  4. Znati določiti najustreznejšo topologijo pogona in značilnosti komponent pogona z ozirom na namen uporabe

Predmet se bo začel izvajati z letom 2023, pred tem poteka še po starem učnem programu.

Literatura

[1] Guzzella L, Sciarretta A.: Vehicle Propulsion Systems - Introduction to Modeling and Optimization, 2nd ed., Springer, 2007, ISBN 978-3-540-74691-1

[2] Ehsani M, Gao Y, Emadi A: Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, Second Edition, CRC, 2009, ISBN 978-1420053982

[3] J. Vižintin: Gonila in pogonski sklopi, Slovensko društvo za tribologijo, 2012

[4] G. Niemann, H. Winter, B.R. Hohn: Maschinenelemente, Band 1, Springer Verlag, 2005