Meritve

Izvedemo lahko sledeče storitve in meritve:

 • Trenje različnih materialov, različne obremenitve (p, v, F, f), različne atmosfere (zrak, različni plini, ..) in okoljski pogoji (mazano, ne-mazano).
 • Celovit izbor kontaktnih pogojev, gibanj, okolja in ekspertna mnenja za učinkovito simulacijo.
 • Obraba materialov v najrazličnejših kontaktnih pogojih na makro in nano-nivoju.
 • Hrapavost.
 • Topografija površin, podrobnejša statistična in parametrična analiza topografije površin.
 • Viskoznost olj pri različnih temperaturah.
 • TAN, TBN, vsebnost vode.
 • Analiza obrabnih delcev v oljih in masteh.
 • Trdota, mikro-trdota.
 • Zaostale napetosti in njihova usmeritev v podpovršinskih plasteh.
 • Kontaktni koti, omočljivost, površinske energije, površinske napetosti.
 • Debelina mejnih mazalnih filmov.
 • Elektronska vrstična mikroskopija (SEM).
 • Kvalitativna kemijska analiza površin (EDS metoda).
 • Infrardeča spektroskopija, z mikroskopom in analizo površin s pomočjo ATR kristala (FTIR + mikorskop + ATR).
 • Mikroskopija s pomočjo mikroskopa na atomsko silo (AFM) z različnimi opcijami
  (topografija, adhezija, nano-trenje, nano-obraba, nano-trdota, elastični modul, nano-električne lastnosti, ..).