Odprt dostop

V skladu s smernicami za odprt dostop člankov (open access) je večina člankov Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo naložena na repozitoriju Univerze v Ljubljani (RUL), ki je prosto dostopen na tej povezavi.

 

Posamezni članki so navedeni tukaj, pod vsakim člankom, ki je odprto dostopen, pa se nahaja tudi url povezava do članka v repozitoriju.