Študijsko gradivo

2021

 • Tehnologije vzdrževanja : zapiski predavanj pri predmetu

  M. Polajnar, M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

2017

 • Računske vaje iz tehnologij vzdrževanja : gradivo za vaje pri predmetu Tehnologije vzdrževanja

  M. Polajnar, M. Kalin, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017.

2016

 • Laboratorijske vaje iz tribologije : predloge

  J. Kogovšek, M. Kalin, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2016.

2011

 • Maziva in mazanje : zapiski za predavanja

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

 • Tehnična diagnostika : zapiski za predavanja

  B. Kržan, J. Vižintin, M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

 • Hidravlika in pnevmatika : zapiski za predavanja

  J. Pezdirnik, F. Majdič, Fakulteta za strojništvo

 • Vzdrževanje letal : zapiski za predavanja

  B. Kržan, Fakulteta za strojništvo

2009

 • Tribologija : predloge za vaje

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

2006

 • Krmiljene črpalke in hidravlični motorji ter hidrostatični pogoni : seminarsko gradivo

  J. Pezdirnik, F. Majdič, Fakulteta za strojništvo

2005

 • Maziva in njihova uporaba v prevoznih sredstvih : osnove maziv in mazanja : gradivo za seminar dopolnilnega izobraževanja

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

2003

 • Mazanje, obraba in poškodbe strojnih elementov : predloge za izobraževalni seminar

  M. Kalin, Center za tribologijo in tehnično diagnostiko; Slovensko društvo za tribologijo

2002

 • Tribologija : zapiski za predavanja : univerzitetni študij

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo, Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

2000

 • Uvod v strojništvo - tehniško risanje : Študijsko gradivo in zapiski predavanj za študente Fakultete za fiziko in Naravoslovne fakultete

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

 • Uvod v strojništvo - tehniško risanje : zbirka vaj, skic in preglednic

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

1999

 • Uvod v strojništvo - strojni elementi : študijsko gradivo in zapiski predavanj za študente Naravoslovnotehniške fakultete

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

 • Uvod v strojništvo - strojni elementi : zbirka vaj

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo

 • Nastanek, razvoj in posledice fretinga na strojnih elementih : nastopno predavanje, Ljubljana, 23. december 1999

  M. Kalin, Fakulteta za strojništvo, CTD