Partnerji in povezave

 • Domači in tuji partnerji

  Pri razvojno-raziskovalnem delu sodelujemo s številnimi priznanimi domačimi ter tujimi partnerji. V Sloveniji smo vključeni v projekte z gospodarstvom ter projekte javnih agencij in ministrstev. V mednarodnem prostoru prav tako sodelujemo na projektih neposredno s tujimi podjetji ter v okviru programov Evropske unije in širše, v svetovno objavljenih razpisih.

 • Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

  Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja, ki jo vodi prof. Kalin, je sestavljena iz dveh laboratorijev in deluje na področjih tribologije, inženiringa kontaktov in površin, površinske nanotehnologije, vzdrževanja tehniških sistemov, tehnične diagnostike, pogonske tehnike in pogonsko-krmilne hidravlike.

 • Laboratorij za pogonsko-krmilno hidravliko (LPKH)

  Laboratorij obstaja že preko 20 let in se ukvarja s področji oljne hidravlike (razvoj, meritve in uporaba sestavin), vodne hidravlike (uvajanje pitne vode kot hidr. kapljevine v pogonsko-krmilno hidravliko), projektiranja kompleksnih hidravličnih sistemov (strojev in naprav), krmiljenja in nadzora kompleksnih hidravličnih sistemov, odkrivanja in odpravljanja napak na obstoječih hidravličnih napravah ter raziskav in razvoja novih hidravličnih sestavin in sistemov

 • Slovensko društvo za tribologijo

  Slovensko društvo za tribologijo je bilo ustanovljeno 1994. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje strokovnjakov iz različnih področij tribologije.