Slovensko društvo za tribologijo

Slovensko društvo za tribologijo je bilo ustanovljeno 1994. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje strokovnjakov iz različnih področij tribologije.

slovensko-drustvogeNamen društva je osveščanje in izobraževanje o zmanjševanje okvar in izgub, ki so povezane s tribologijo, povezati zainteresirane strokovnjake, izboljšanje zmogljivosti in tehnologije ter prispevati k razvoju slovenske industrije.

Prva leta delovanja Slovenskega društva za tribologijo so vključevala organizacijo prve mednarodne konference SLOTRIB '94 in seminarjev pomembnih za slovensko industrijo. Dandanes ima društvo več kot 100 članov z različnih področij: raziskovalci, profesorji in inženirji s področja maziv, obrabe, materialov, površinskih tehnologij, prevlek, tehnične diagnostike in vzdrževanja, kemije, itd. Poleg organizacije konferenc, se društvo ukvarja še z različnimi poslovnimi aktivnostmi kot so objava standardov in konferenčnih zbornikov, izvajanje seminarjev in predavanj o osnovnih in specializiranih tehničnih informacijah ter s spodbujanjem izmenjave znanj na področju tribologije. Čeprav je veda o tribologiji prisotna že od antičnih časov, ves čas prihaja do novih odkritij, razvoja ter napredka. Slovensko društvo za tribologijo skrbi, da informacije o razvoju in raziskavah na področju tribologije karseda najbolje dosežejo člane, univerze, raziskovalne ustanove in podjetja.

Slovensko društvo za tribologijo je aktivno na področju tribologije ter na področjih, ki so povezani s tribologijo: obraba kovinskih, keramičnih, polimernih in kompozitnih materialov, trenje, izgube zaradi trenja in obrabe, mazanje z mineralnimi, sintetičnimi in biorazgradljivimi mazivi in mastmi ter ekologijo. Cilji Slovenskega društva za tribologijo:

 • Izmenjava znanja in izkušenj med člani društva.
 • Povečanje strokovnega znanja članov s področja tribologije.
 • Sodelovanje in izmenjava izkušenj z mednarodnimi tribološkimi društvi ter drugimi slovenskimi društvi.
 • Prepoznavanje problemov, raziskava in razvoj zahtev za industrijo ter društva.
 • Spodbujanje kvalitetnega dela in višje produktivnosti v industriji.
 • Izobraževanje in povečanje znanja na področju tribologije.
 • Predstavitev raziskav in uporabe tribologije na domačih in tujih trgih.
 • Ustvarjanje novih znanj in idej na področju tribologije.

Društvo že več let organizira mednarodne konference s področja tribologije SLOTRIB, ki si sledijo sedaj že tradicionalno vsaki dve leti. Od leta 2007 je društvo organizator ali so-organizator evropske konference s področja tribologije – ECOTRIB, ki jo organizirajo štiri evropska tribološka združenja (Avstrija, Italija, Slovenija in Švica).

 

SLOTRIB

Prva konferenca SLOTRIB je bila organizirana leta 1994. Na začetku so bile tematike konferenc zelo splošne, saj so pokrivale vsa področja tribologije. Zadnja leta, je vsaka konferenca posvečena določeni temi, ki jo člani društva prepoznajo kot aktualno in najbolj primerno.

 

 • SLOTRIB '22 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, mazivih in zelenih tehnologijah

  Portorož, Slovenija, 7. junij 2022

 • SLOTRIB '18 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

  Ljubljana, Slovenija, 20. november 2018

 • SLOTRIB '16 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

  Ljubljana, Slovenija, 17. november 2016

 • SLOTRIB '14 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

  Ljubljana, Slovenija, 11. november 2014

 • SLOTRIB '12 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

  Ljubljana, Slovenija, 15. november 2012

 • SLOTRIB '10 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, mazivih in alternativnih gorivih

  Ljubljana, Slovenija, 25. november 2010

 • SLOTRIB '08 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tehnični diagnostiki, mazivih in alternativnih gorivih

  Ljubljana, Slovenija, 18. november 2008

 • SLOTRIB '06 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji

  Ljubljana, Slovenija, 14. november 2006

 • SLOTRIB '04 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji

  Radenci, Slovenija, 11.-12. november 2004

 • SLOTRIB '02 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji

  Portorož, Slovenija, 21.-22. november 2002

 • SLOTRIB '00 - Mednarodna konferenca o tribologiji: Tribologija za novo tisočletje

  Ljubljana, Slovenija, 11.-12. julij 2000

 • SLOTRIB '98 - Mednarodna konferenca o tribologiji

  Gozd Martuljek, Slovenija, 18.-19. november 1998

 • SLOTRIB '96 - Mednarodna konferenca o tribologiji

  Gozd Martuljek, Slovenija, 13.-14. november 1996

 • SLOTRIB '94 - Slovenska konferenca o tribologiji

  Gozd Martuljek, Slovenija, 10.-11. november 1994