SLOTRIB '14

SLOTRIB '14

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

Ljubljana, Slovenija

11. november 2014

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Boris Kržan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Novi izzivi v tribologiji

II. Hladilno mazalna sredstva

III. Tehnična diagnostika

Posterska sekcija

Sponzorji in razstavljalci

____________________________________________________________________________________________

I. Novi izzivi v tribologiji

1. Tribološke lastnosti polimerov

M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Kožno-senzorične interakcije v kontaktu med kožo in tekstilnim materialom

S. Jevšnik¹, F. Kalouğlu¹, D. Žebeljan², J. Vižintin³; ¹ Istanbul Technical University, Faculty of textile technologies and design, Istanbul, Turčija;  ² HSE d.o.o., Ljubljana;  ³ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. Površinska energija in omočljivost inženirskih površin z mazalnimi olji

M. Polajnar, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Nevronska reflektometrija in adsorbirane plasti na DLC prevlekah

R. Simič¹, M. Kalin¹, T. Hirayama²; ¹ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ² Doshisha University, Kyoto, Japan.

5. Tribološka karakterizacija tesnil znotraj vodnega hidravličnega valja

F. Majdič, M. Kalin, M. Sever; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

 

II. Hladilno mazalna sredstva

1. Nanos MoS₂ nano-cevk za suho mazanje z uporabo roliranja

M. Remškar¹ ², J. Jelenc¹ ², F. Pušavec³, B. Žarkar³, J. Kopač³; ¹ Institut Jožef Stefan, Ljubljana;  ² Nanotul d.o.o., Ljubljana; ³ Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Razvoj in optimiranje hladilno mazalnega sredstva za profilno brušenje

J. Mohorko¹, B. Kus¹, B. Kržan², M. Kalin²; ¹ Olma d.d, Ljubljana, Slovenija; ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

 

III. Tehnična diagnostika

1. Zlivanje tehnik spremljanja stanja v diagnostiki poškodb mehanskih pogonov

G. Peršin¹, J. Vižintin²; ¹ Cranfield University, Bedfordshire, UK; ² Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Primerjava laboratorijskih analiz in on-line metod spremljanja stanja hidravličnih tekočin

V. Tič¹, B. Kus¹, D. Lovrec²; ¹ Olma, d.d Ljubljana; ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.

3. Sprotno napovedovanje življenske dobe elektromehanskih pogonov

Đ. Juričić¹, P. Boškoski¹, D. Petelin¹, M. Gašperin¹, B. Dolenc¹, J. Vižintin²; ¹ Institut Jožef Stefan, Ljubljana; ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Zaznavanje jamičenja zobnikov z uporabo spektralnega kurtosisa in adaptivnega filtranja

G. Peršin¹, J. Vižintin²; ¹ Cranfield University, Bedfordshire, UK; ² Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

5. Vrednotenje vzdrževalskih strategij s pomočjo Monte Carlo simulacij

F. Nikolovski¹, Đ. Juričić²,  B. Dolenc²; ¹ Jožef Stefan Postgraduate School, Ljubljana; ² Institut Jožef Stefan, Department of Systems and Control, Ljubljana.

6. Naprava za merjenje čistoče olja

B. Dragoš, F. Majdič; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

7. Sistem za avtomatsko analizo olja

J. Vižintin¹; J. Salgueiro¹, G. Peršin²; ¹ Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ² Cranfield University, Bedfordshire, UK.

 

Posterska sekcija

1. Obravnava realnih kontaktnih površin

M. Kalin, B. Žugelj; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Problematika vode v hidravličnem olju in njeno izločanje

N. Stravnik, F. Majdič; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. Dielektrična lastnosti površine različnih DLC prevlek

K. Simonović¹, F. Marinković², D. Dudić³,  M. Kalin¹; ¹ Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ² Univeristy of Belgrade, Faculty of Physics; ³ University of Belgrade – Vinča Institute of Nuclear Sciences.

 

4. Tribološke lastnosti polimernih nano-kompozitov

M. Zalaznik, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

5. Vpliv hrapavosti in utekanja površin s prevlekami iz diamantu podobnega ogljika pri mazanju z MoS₂ nanocevkami

J. Kogovšek¹, M. Remškar², M. Kalin¹; ¹ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ² Institut Jožef Stefan, Ljubljana.

 

6. Tribološke lastnosti nitriranega orodnega jekla za delo v vročem v procesih preoblikovanja aluminijevih zlitin pri povišanih temperaturah

J. Jerina, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

7. Določanje nastanka tribofilma in njegovih nanolastnosti z AFM-om in vpliv izmerjenih lastnosti na makro trenje

E. Oblak, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

8. Izboljšave geometrije in polimerov za boljše lastnosti ozobij

G. Hlebanja¹, S. Kulovec², J. Hlebanja³,  J. Duhovnik³, J. Jelenc⁴; ¹ Visokošolsko središče Novo mesto, Visoka šola za tehnologije in sisteme; ² Podkrižnik d.o.o., Ljubno ob Savinji; ³ Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ⁴ Institut Jožef Stefan, Ljubljana.

 

Sponzorji in razstavljalci

I. Sponzorja

  • OLMA d.d., Ljubljana
  • PETROL d.d., Ljubljana

 

II. Razstavljalci

  • HYDAC
  • HENNLICH d.o.o., Podnart