Mednarodna konferenca POLYTRIB

Mednarodna konferenca o tribologiji polimerov PolyTrib obravnava izzive, ki se porajajo s polimernimi materiali.

Logotip_Polytrib_rumeni

Konferenca PolyTrib poteka vsaki dve leti in obravnava tribološke izzive polimernih materialov. Namen konference je povzeti najsodobnejše raziskovalne dejavnosti na tem področju, s posebnim poudarkom na potrebah in zahtevah industrijskega sektorja. Eden od ključnih ciljev Polytriba je združiti in povezati raziskovalce iz akademskih krogov in industrije za doseganje čimvečjega napredka in vpliva polimerne tribologije na trajnostni razvoj.
 

POLYTRIB 2022

PolyTrib 2022 je potekal 4. in 5. decembra 2022, prvič v Stockholmu na Švedskem. S četrto edicijo konference se je začelo sodelovanje med Slovenijo in Švedsko, tako da bo konferenca sedaj potekala izmenično med Slovenijo in Švedsko na vsake dve leti.

V programu je bilo 36 predavanj o najrazličnejših temah, povezanih s tribologijo polimerov: od elastomerov do visokozmogljivih polimerov, od kriogenih do visokih temperatur v suhih in mazanih pogojih. Raziskovalci iz inštitucij iz 12 različnih držav so predstavili svoje najnovejše ugotovitve. Konferenci sta predsedovala prof. dr. Mitjan Kalin in prof. dr. Nazanin Emami. V dveh dneh konference je bilo prisotnih tudi deset vabljenih predavateljev, ki so predstavili prihodnost raziskav v tribologiji polimerov.

Naslednja konferenca PolyTrib bo leta 2024 v Sloveniji.

 

Arhiv

POLYTRIB 2022 - 4. mednarodna konferenca o tribologiji polimerov 
Stockholm, Sweden, 4.-5. december 2022

POLYTRIB 2018 - 3. mednarodna konferenca o tribologiji polimerov 
Portorož, Slovenia, 24.-25. september 2018

POLYTRIB 2016 - 2. mednarodna konferenca o tribologiji polimerov
Ljubljana, Slovenia, 15.-16. september 2016

POLYTRIB 2014 - 1. mednarodna konferenca o tribologiji polimerov
Bled, Slovenia, 11.-12. september 2014