PATRON: Nov HORIZON-MSCA-DN projekt v katerem bo udeležen laboratorij TINT

datum: 31.03.2023

Štipendisti PATRON se bodo usposabljali za inovativne doktorske teme ter prejeli specifično teoretično in praktično izobraževanje na področjih strojništva in računalništva, s poudarkom na tehnikah prognostike in upravljanja s stanjem naslednje generacije.

Evropska proizvodnja je v središču dvojnega ekološkega in digitalnega prehoda, saj je hkrati gonilna sila in predmet teh sprememb. Obenem pa morajo proizvodna podjetja ohraniti tehnološko vodstvo in ostati konkurenčna. Obseg in kompleksnost povezanih izzivov – kot so integracija umetne inteligence, uporaba industrijskih podatkov, preoblikovanje v krožno gospodarstvo ter potreba po agilnosti in odzivnosti – zahtevata združevanje virov in nov pristop sodelovanja. Cilj projekta PATRON - The Doctoral Network on Prognostics and heAlth management of nexT GeneRatiOn drivetraiNs je razviti naslednjo generacijo metodologij, algoritmov in tehnologij PHM, ki bodo omogočale spremljanje stanja pogonskih sklopov, s poudarkom na diagnostiki in prognostiki v realnem času. Ta cilj bo dosežen preko raziskovalnih nalog 10 doktorskih kandidatov, ki bodo tesno sodelovali na tem interdisciplinarnem in multidisciplinarnem področju v sklopu doktorske mreže MARIE Skłodowska-CURIE ACTIONS - HORIZON-MSCA-DN. Kljub izjemnemu napredku pri spremljanju stanja, ki ga spodbujajo nove tehnologije in umetna inteligenca, se večina pristopov še vedno opira na uporabo osnovnih HI, opredeljenih pred več kot pol stoletja. Po drugi strani tribološka skupnost deluje na mikro in makro skali kontaktov, kjer se prenašajo obremenitve in nastajajo obraba, poškodbe in napake. Presenetljivo je, da obe raziskovalni skupnosti, tako tista za spremljanje stanja/prognostiko in upravljanje stanja, ter tribološka, sledita ločeni poti. Predlagani projekt PATRON združuje obe raziskovalni skupnosti ter doktorske kandidate in izkušene strokovnjake iz ključnih akterjev v akademskih krogih in industriji po vsej Evropi, ki pokrivajo različne znanstvene discipline in industrijske deležnike iz širokega spektra okolij, da se bodo lahko čimbolje spopadli s prihajajočimi izzivi.