Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Slotrib Logo - vrstica_

Datum objave spletnega mesta: april 2015
Naročnik: Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Priprava gradiva: Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

Arctur