Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja, ki jo vodi prof. Kalin, je sestavljena iz dveh laboratorijev in deluje na področjih tribologije, inženiringa kontaktov in površin, površinske nanotehnologije, vzdrževanja tehniških sistemov, tehnične diagnostike, pogonske tehnike in pogonsko-krmilne hidravlike.

Organiziranost in raziskovalno delo

Katedra je razdeljena na dve vsebinski enoti, in sicer na Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo (L-TINT) ter Laboratorij za fluidno tehniko (LFT).
 

KTSV eng 3 mini

Raziskovalno delo

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo

Področja raziskovalnega dela:

 • Tribološke lastnosti in značilnosti kontaktnih površin ter naprednih mehanskih sistemov.
 • Raziskave trenja in obrabe materialov (konvencionalni, keramika, polimeri, prevleke, nanokompoziti, MMC idr)
 • Maziva in mazanje, zelene tehnologije mazanja.
 • Aditivi, tribokemija, mejno mazanje.
 • Mejni površinski filmi, trdna maziva, samo-mazalni filmi in materiali.
 • Nanotehnologija, površinski pojavi in procesi.
 • Inženiring površin in kontaktov, tribokemijske površinske interakcije, topografsko oblikovanje in obličenje površin, uporaba oplemenitenih in oplaščenih površin.
 • Mejni površinski filmi in mejno mazanje, trdna maziva in samomazalni filmi ter materiali.
 • Vrednotenje in modeliranje kontaktov.
 • Teoretične in praktične raziskave pogonskih/transmisijskih sistemov z uporabo oplemenitenih površin in biološko razgradljivimi mazivi.
 • Funkcionalno in učinkovito delovanje mehanskih pogonov.
 • Razvoj mehanskih drsnih tesnil, zavor in drugih drsnih elementov iz naprednih materialov.
 • Razvoj integriranih diagnostičnih metod in razvoj tehnologij vzdrževanja.
 • Spremljanje, diagnosticiranje in napovedovanje okvar mehanskih sistemov ter vzdrževalne tehnologije.
 • Tribološke lastnosti pogonsko-krmilne hidravlike.

Pri svojem delu sodelujejo raziskovalci s preko 30 centri, inštituti in univerzami v Evropi in širom po svetu. Svoje in tuje raziskovalne dosežke prenašajo raziskovalci katedre na dodiplomske in podiplomske študente ter preko seminarjev in konferenc na inženirje iz prakse.

Vodilni člani katedre so za znanstveno-raziskovalno delo v preteklih letih prejeli številna priznanja in sicer na državnem nivoju Zoisovo nagrado, dve Zoisovi priznanji in najvišjo nagrado Univerze v Ljubljani, v mednarodnem prostoru pa nagrade svetovnih združenjih STLE in ASME in še številne druge. Skupina ima številne mednarodne objave na najvišjem nivoju ter veliko odmevnost izkazano s citati in vabljenimi predavanji ter vodenjem strokovnih in znanstvenih akademskih združenj ter organizacijo konferenc doma in v svetu. L-TINT ima tudi 8 patentov.

 

Laboratorij za fluidno tehniko

Področja raziskovalnega dela:

 • Sistemi, krmilna vezja, moduli in sestavine pogonsko-krmilne hidravlike.
 • Modeli vzdrževanja hidravličnih sestavin in sistemov.
 • Področje kapljevin v sistemih.
 • Razvoj aplikativnih rešitev.
 • Razvoj in raziskava hidravličnih sestavin in delovanja sistemov vodne hidravlike.

Pedagoško delo

V okviru področij dela člani katedre poučujejo študente na fakulteti za strojništvo ter občasno organizirajo seminarje za industrijo.

I. stopnja raziskovalno-razvojnega programa študija (RRP):

 • Tribologija
 • Hidravlika in pnevmatika
 • Tehnično projektiranje

I. stopnja projektno-aplikativnega programa študija (PAP): Konstrukcijski elementi

 • Maziva in mazanje
 • Obrabno obstojne površine
 • Pogonski sklopi
 • Tehnična diagnostika
 • Vzdrževanje letal
 • Tehnologije vzdrževanja

II. stopnja študija:

 • Inženiring kontakta
 • Mehanski prenosniki moči
 • Nanotehnologije
 • Tehnična diagnostika
 • Tehnologije vzdrževanja
 • Vzdrževanje v industriji

III. stopnja študija:

 • Tribologija
 • Inženiring kontaktnih površin
 • Tehnična diagnostika

Profesorji z ustreznimi nazivi so tudi mentorji kandidatom na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri diplomah, magisterijih, doktoratih in specialističnem študiju Management tehnologij vzdrževanja.