Svetovanje, storitve

Svetovanje

Nudimo svetovanje na več področjih:

 • Vzroki in preprečevanje poškodb mehanskih sistemov.
 • Vzroki in zmanjšanje obrabe na inženirskih površinah.
 • Utrujanje in delaminacija.
 • Vzroki in zmanjšanje energijskih izgub zaradi trenja.
 • Koncepti za nadzor trenja (višje ali nižje) v mehanskih sistemih.
 • Izbor materialov, prevlek, površinske obdelave, topografije, maziv in mazanja za tribološko učinkovite sisteme in kontakte v mazanih ali nemazanih pogojih delovanja.
 • Konstruiranje in optimiranje rešitev za tribološko učinkovite mehanske sisteme.
 • Izbor maziv ter ustreznih aditivov za različne aplikacije.
 • Vrednotenje kvalitete mazanja in možnih rešitev problemov s podočja mazanja in maziv.
 • Podpovršinske zaostale napetosti.
 • Uporaba in optimizacija zaščitnih prevlek in kemo-termične obdelave na površinah za učinkovite tribološke lastnosti.
 • Adsorpcija in omočljivost med površinami trdnin in kapljevin.
 • Celovit kontaktni inženiring na makro in nano-nivoju.

Meritve

Izvedemo lahko sledeče storitve in meritve:

 • Trenje različnih materialov, različne obremenitve (p, v, F, f), različne atmosfere (zrak, različni plini, ..) in okoljski pogoji (mazano, ne-mazano).
 • Celovit izbor kontaktnih pogojev, gibanj, okolja in ekspertna mnenja za učinkovito simulacijo.
 • Obraba materialov v najrazličnejših kontaktnih pogojih na makro in nano-nivoju.
 • Hrapavost.
 • Topografija površin, podrobnejša statistična in parametrična analiza topografije površin.
 • Viskoznost olj pri različnih temperaturah.
 • TAN, TBN, vsebnost vode.
 • Analiza obrabnih delcev v oljih in masteh.
 • Trdota, mikro-trdota.
 • Zaostale napetosti in njihova usmeritev v podpovršinskih plasteh.
 • Kontaktni koti, omočljivost, površinske energije, površinske napetosti.
 • Debelina mejnih mazalnih filmov.
 • Elektronska vrstična mikroskopija (SEM).
 • Kvalitativna kemijska analiza površin (EDS metoda).
 • Infrardeča spektroskopija, z mikroskopom in analizo površin s pomočjo ATR kristala (FTIR + mikorskop + ATR).
 • Mikroskopija s pomočjo mikroskopa na atomsko silo (AFM) z različnimi opcijami
  (topografija, adhezija, nano-trenje, nano-obraba, nano-trdota, elastični modul, nano-električne lastnosti, ..).