SLOTRIB '12

SLOTRIB '12

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

Ljubljana, Slovenija

15. november 2012

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Marko Sedlaček, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Hladilno mazalna sredstva in maziva

II. Tehnična diagnostika

III. Materiali in kontaktne površine

IV. Tribologija

Posterska sekcija

Sponzorji in razstavljalci

____________________________________________________________________________________________

I. Hladilno mazalna sredstva in maziva

1. Optimizacije maziv v proizvodnem procesu lameliranih produktov; Vabljeno predavanje

B. Zajec¹, I. Mohorič¹, J. Vižintin²; ¹ Hidria Rotomatika d.o.o., Sp. Idrija; ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Vpliv hladilno mazalnih tekočin na procese odrezavanja; Vabljeno predavanje

J. Kopač; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. Zelene tehnologije mazanja; Vabljeno predavanje

M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Resource-efficient manufacturing through 2 paq technology; Vabljeno predavanje

K. Reed¹, L. Ilievski¹, U.Gorjanc², B.Kus²; ¹ Quaker Chemical B.V., Uithoorn, Nizozemska; ² Olma d.d., Ljubljana.

 

II. Tehnična diagnostika

1. Sprotni nadzor stanja industrijskih pogonov; Vabljeno predavanje

Đ. Juričić¹, P. Boškoski¹, M. Ivanovič¹, J. Petrovčič¹, B. Musizza¹, M. Gašperin¹, J. Vižintin²; ¹ Institut Jožef Stefan, Ljubljana; ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Uvajanje tehnične diagnostike v tovarni papirja. Primer iz prakse.; Vabljeno predavanje

D. Cafuta.

3. Autonomous system for online oil analysis

J. Salgueiro, G. Peršin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Raziskava možnosti povečanja nosilnosti valjaste zobniške dvojice

B. Kržan, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

 

III. Materiali in kontaktne površine

1. Celovito vrednotenje lastnosti orodnih in hitroreznih jekel z uporabo KLC preskušancev; Vabljeno predavanje

V. Leskovšek,  B. Podgornik; Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana.

2. Merjenje kolektivne deformacije mikro-vršičkov s homodinskim kvadraturnim laserskim interferometrom

A. Pogačnik, T. Požar, J. Možina, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. AFM analiza in tribološki vpliv adsorpcije alkoholov na jeklu in na prevlekah iz diamantu-podobnega ogljika

R. Simič, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Razvoj in validacija modela trenja za numerično simulacijo dinamike torne sklopke v sistemu teles

T. Petrun¹, M. Kegl², J. Flašker²; ¹ AVL-AST d.o.o., Maribor; ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.

5. Splošno o centralnem mazanju

B. Šimac, M. Tomšič; Hennlich d.o.o., Podnart.

 

IV. Tribologija

1. Samo-mazalni polimerni nanokompozit na osnovi polietilen oksida-PEO z dodanimi nanocevkami MoS₂

M. Remškar¹ ² ³, J. Jelenc¹ ³, S. Paskvale¹, I. Iskra¹ ² ³; ¹ Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana; ² Center odličnosti Polimat, Ljubljana; ³ Center odličnosti Namaste, Ljubljana.

2. Nano hladilno mazalna sredstva in analiza tornih razmer pri odrezovalnih procesih

F. Pušavec¹, J. Jelenc², P. Krajnik¹, M. Remškar² ³; ¹ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ² Institut Jožef Stefan, Ljubljana; ³ Center odličnosti Namaste, Ljubljana.

3. Proizvodnja hidravličnega olja boljše stopnje čistosti

M. Kambič; Olma d.d., Ljubljana.

4. Vpliv tesnil na obnašanje vodno-hidravličnega valja

F. Majdič; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.


Posterska sekcija

1. Ionic Liquids as Additives to Lubricants – Benefits and Drawbacks

M. Kronberger; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Rastlinska olja z dodanimi nanocevkami MoS₂ kot učinkovita zelena maziva

J. Jelenc¹ ², P. Krajnik³ ⁴, M. Remškar¹ ²; ¹ Center odličnosti Namaste, Ljubljana; ² Institut Jožef Stefan, Ljubljana; ³ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ⁴ Nanotul d.o.o.., Ljubljana.

3. Vpliv hrapavosti in utekanja jeklenih površin pri mazanju z MoS₂ nanocevkami,

J. Kogovšek¹, M. Remškar² ³ in M. Kalin¹; ¹ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; ² Institut Jožef Stefan, Ljubljana; ³ Center odličnosti Namaste,  Ljubljana.

 

4. Določanje nastanka mejnih filmov z meritvami na nano in makro skali

E. Oblak, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

5. Vpliv interakcij na stiku trdno-tekoče na hidrodinamično trenje mazanih kontaktov

M. Polajnar, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

 

6. Vpliv kombinirane toplotne obdelave na tribološke in nosilne lastnosti orodnega jekla,

B. Podgornik; Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana.

7. Program ErasmusMundus

M. Sedlaček, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

8. Uporaba maziv za preoblikovanje pri povišanih temperaturah

J. Jerina, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

 

Sponzorji in razstavljalci

I. Sponzorja

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana

 

II. Razstavljalci

  • HENNLICH d.o.o., Podnart