SLOTRIB '08

SLOTRIB '08

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tehnični diagnostiki, mazivih in alternativnih gorivih

Ljubljana, Slovenija

18. november 2008

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Prof. Bojan Podgornik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Boris Kržan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

_________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Tehnična diagnostika

II. Maziva

III. Alternativna goriva

IV. Tribologija

Sponzorji in razstavljalci

_________________________________________________________________________________

I. Tehnična diagnostika

1. Machinery reliability future issue: Performance prognostics and e-maintenance; Vabljeno predavanje

K. Holmberg, A. Helle, J. Halme; VTT, Finland

2. Novel higher order spectra for damage detection in non-stationary conditions; Vabljeno predavanje

L. Gelman, E. Lapena, C. Thompson; Cranfield University, UK

3. Diagnosticiranje procesov z uporabo hrupa in vibracij; Vabljeno predavanje

M. Čudina; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

4. Sistem za 100% končno kontrolo dinamičnih lastnosti in tipičnih napak elektromotorjev; Vabljeno predavanje

M. Boltežar; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

5. Sistem za avtomatsko končno kontrolo elektromotorjev

Đ. Juričić, J. Petrovčič, B. Musizza, G. Dolanc; Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

6. Identifikacija jamičenega zobniškega para na rotacijskem stroju

A. Urevc, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

7. Early gear pitting detection using multiple signal sources

P. Boškoski; Đ. Juričić; Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

8. Meritve mehanskih vibracij v praksi

B. Hodej; Kalmer, Trbovlje

 

II. Maziva

1. Sodobne metode spremljanja stanja hidravličnih tekočin

M. Kambič¹, D. Lovrec², V. Tič²; ¹ Olma, Ljubljana, ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

2. Določanje stanja olja v realnem času

B. Kržan, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

3. The die surface temperature as a quality control on process

C. Raone; Baraldi Lubrificanti S.r.l., Bologna, Italy

4. Contribution to analysis of tribology assemblies by applying modern diagnosis methods

H. Avdić; Fakulteta za strojništvo, Tuzla, Bosna i Hercegovina

5. Vpliv glicerol monooleata na tribološko obnašanje z volframom dopirane prevleke diamantu podobnega ogljika

L. Ožbolt, M. Kalin, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

6. Vpliv viskoznosti na trenje mazanih DLC kontaktov

I. Velkavrh, M. Kalin, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

III. Alternativna goriva

1. Uporaba obnovljivih virov energije

M. Svoljšak; Petrol, Ljubljana

2. Potencial Slovenije za oljnice in neto proizvodnjo biodizla

A. Tajnšek; Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

3. Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon dizel motorjev

V. Jejčič, T. Poje, T. Godeša; Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

4. Stanje na področju kmetijskih bioplinskih postaj v Sloveniji

T. Poje, V. Jejčič; Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

 

IV. Tribologija

1. General aspects of tribotesting; Invited lecture

A. Ramalho; Universidade de Coimbra, Portugal

2. Current research in Tribology at DIMEC

A. Senatore; University of Salerno, Italy

3. Modificiranje topografije površin za zmanjšano trenje

M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

4. Altering tribological properties through laser surface texturing

L. Vilhena, M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin, A. Babnik, J. Možina; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

5. Modeliranje profila zaostalih napetosti v nitriranem orodnem jeklu

B. Podgornik¹,V. Leskovšek², D. Nolan³, J. Vižintin¹; ¹ Univerza v Ljubljani, ² Inštitut za kovinske materijale in tehnologije, ³ University of Wollongong, Australia

6. Primerjava odzivov med sistemom vodne in oljne pogonsko krmilne hidravlike

F. Majdič, J. Pezdirnik, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

7. Simulation of the wire drawing process of tungsten wires at different scales

M. Rodríguez Ripoll¹ ², J. Očenášek³, S. M. Weygand, H. Riedel¹; ¹ Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM, Germany, ² University of Ljubljana, Slovenia, ³ University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, ⁴ Forschungszentrum Karlsruhe, Germany

 

Sponzorji in razstavljalci

I. Sponzorji

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana
  • HYDAC d.o.o., Maribor
  • Javna Agencija za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

II. Razstavljalci

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana
  • HYDAC d.o.o., Maribor
  • INDUSTRIE AUTOMATION, Graz