SLOTRIB '96

SLOTRIB '96

Mednarodna konferenca o tribologiji

Gozd Martuljek, Slovenija

13.-14. november 1996

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Janez Bedenk, Petrol, Ljubljana

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Uvodna predavanja

II. Maziva

III. Obraba materialov

IV. Tehnična diagnostika in preizkušanje maziv

Sponzorji

____________________________________________________________________________________________

I. Uvodna predavanja

1. Lubricants and the Environment

W. J. Bartz; Technische Akademie Esslingen, Germany

2. Tribology of Thin Surface Coatings

K. Holmberg, A. Matthews; VTT Manufacturing Technology, Espoo, Finland

3. Vpliv obremenitve na tribološke lastnosti mazalnih olj pri izmeničnem gibanju

J. Vižintin, A. Arnšek; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

4. Measurement of Film Thickness in Elastohydrodynamic Contacts - Influence of VI-Improvers in Gear Oils

B.R. Höhn, K. Michaelis, U. Mann; Gear Research Centre, TU München, Germany

5. Evolucija mikrostrukture 1 %C, 1,5 % Cr jekla pri preizkusu fretting obrabe

F. Vodopivec; Institut za kovinske materiale in tehnologije,Ljubljana, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo,Univerza v Ljubljani

 

II. Maziva

1. Machine Tool Lubrication as Part of an Overall Service Concept

T. Berner; Castrol Central and Eastern Europe GmbH, Hamburg, Germany

2. Lubricity for Modern Diesel Fuels

S. D. Robertson; Shell Research Ltd, England, G. J. Hitchings and J. Lin; Shell Additives International Ltd, England

3. Engine Oil Characteristics in the Future

M. Orsic, M. Podobnik; INA Rafinerija nafte, Rijeka, Croatia

4. Okolju prijazni hidravlični fluidi na osnovi oljne repice

R. Šraj, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

5. Preskusne metode za določanje biološke razgradnje maziv

A. Udovc; Iskraemeco, Kranj

6. Preizkušanje kotalnih ležajev in maziv v realnih pogojih

M. Kalin, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

7. Nadzorovanje kakovosti mineralnih motornih olj med uporabo z FT-IR spektrometrijo

M. Svoljšak, M. Feldin; Petrol Trgovina, Ljubljana

 

III. Obraba materialov

1. Vpliv oblike ubirnice na poškodbe bokov zob zobnika

J. Hlebanja, I. Okorn; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2. Obvladovanje trenja - predpogoj za obvladovanje tečenja materiala

K. Kuzman; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

3. Iniciranje in širjenje utrujenostne razpoke v kontaktnem področju dveh valjev

S. Glodez, J. Flasker; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

4. Obraba trdega jekla in nalepljanje nanj

F. Uranc; Metal Ravne, Slovenske železarne, Ravne na Koroškem

5. Obrabna odpornost nitriranega orodnega jekla za delo v vročem stanju

J. Grum; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, M. Golmajer; Veriga, Lesce

6. Ocena obrabne odpornosti keramičnih materialov na osnovi njihovih mehanskih lastnosti

S. Novak, M. Komac; Institut Jozef Stefan, Ljubljana

7. Enotni dogodek kot osnovni element obdelane površine

M. Junkar, J. Valentincic, A. Lebar; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

8. Optimiranje procesa struženja jekel za avtomate glede na tribološke razmere med odrezkom in orodjem

J. Grum; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

9. Obraba bronastih površin pri kotalno - drsnem trenju z malimi hitrostmi

J. Hlebanja, G. Hlebanja; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

10. Obrabna odpornost sive in nodularne litine različnih kvalitet po laserskem pretaljevanju površinskega sloja

J. Grum, R. Sturm; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

IV. Tehnična diagnostika in preizkušanje maziv

1. Diagnostika poškodbe jamičenja na valjasti zobniški dvojici z analizo vibracij

I. Lipuscek, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2. Tribološke razmere v hidravličnih ventilih

J. Pezdirnik, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

3. Pomen periodičnih analiz stanja olja za pravilno delovanje triboloških sistemov

J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, V. Hudnik; Kemijski Institut, Ljubljana, T. Ploj; Visoka kmetijska sola, Univerza v Mariboru

4. Določanje obrabnih kovin v rabljenem motornem olju z EDXRF spektroskopijo

B. Klofutar, M. Feldin; Petrol Trgovina, Ljubljana

 

Sponzorji

I. Glavni sponzor

  • PETROL d.d, Ljubljana

II. So-sponzor

  • OLMA p.o., Ljubljana
  • MAPETROL d.o.o., Maribor
  • HAUPTMAN d.o.o., Poljčane