SLOTRIB '94

SLOTRIB '94

Slovenska konferenca o tribologiji

Gozd Martuljek, Slovenija

10.-11. november 1994

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Janez Bedenk, Petrol, Ljubljana

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Vabljena predavanja

II. Maziva

III. Kontaktni problemi in obraba

IV. Tehnična diagnostika

____________________________________________________________________________________________

I. Vabljena predavanja

1. Pomen tribologije za gospodarstvo

J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2. Vpliv triboloških parametrov na življenjsko dobo strojnih elementov

J. Hlebanja; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

3. Sredstva za hlajenje in mazanje pri mehanski obdelavi kovin

D. Perovic; Castrol Slovenija, Ljubljana

4. Novi standardi in odredba o kakovosti tekočih naftnih goriv

J. Bedenk; Petrol Trgovina, Ljubljana

5. Zakonsko urejanje ravnanja s svežimi olji

R. Freitag; The Burmah Oil GmbH, Germany

 

II. Maziva

1. Uporaba biološko hitro razgradljivih olj v sloveniji

M. Anzelj; Petrol Trgovina, Ljubljana, A. Arnsek, J. Vizintin; Fakulteta za strojnistvo, Univerza v Ljubljani

2. Okolju prijazna maziva, s posebnim poudarkom na maziva za verige žag

M. Picek, R. Mandakovic, D. Podgorcic; INA d.d. Rafinerija nafte, Zagreb

3. Vpliv zahtev za zaščito okolja za emulgirajoče tekočine za obdelavo kovin

L. Pedisic, S. Cebin, B. Kramer; INA d.d. Rafinerija nafte, Zagreb

4. Nove specifikacije motornih olj za osebna vozila

M. Podobnik, M. Orsic; INA d.d. Rafinerija nafte, Zagreb

5. Preskušanje fizikalnih in kemijskih lastnosti maziv

M. Feldin; Petrol Trgovina, Ljubljana

6. Preskušanje mehanskih lastnosti maziv

A. Arnšek, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

7. Reakcije prebaziranih sulfonatov in sulfuriziranih zmesi z železovim oksidom

A.T. Riga, H. Hong, R.E. Kornbrekke, J.M. Cahoon, J.N. Vinci; The Lubrizol Corporation, USA

8. Vpliv aditiva cinkdialkilditifosfat na obrabno odpornost gradiv v točkovnem dotiku

M. Anzelj; Petrol Trgovina, Ljubljana, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

III. Kontaktni problemi in obraba

1. Numerična analiza kontaktnega problema v valnem gonilu

Z. Ren, J. Flasker; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

2. Utrujanje kontaktnih površin zobate plošče cikloidnega gonila

S. Glodez, J. Flasker, I. Vrsic; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

3. Uporaba metode končnih elementov pri reševanju kontaktnih problemov pri zobnikih, upoštevajoč drsenje

M. Ulbin, B. Srajner, J. Flasker; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

4. Izboljšanje natančnosti rezultatov pri analizi kontaktnih problemov s programom BERSAFE

S. Ulaga; Tehniška fakulteta Maribor, J.E. Mottershead; UC Swansea, UK

5. Vpliv parametrov na abrazivno obrabo valjastih tornih površin

I. Okorn, J. Hlebanja; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, M. Golmajer; Veriga, Lesce

 

IV. Tehnična diagnostika

1. Tehnična Diagnostika

I. Lipuscek, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani