SLOTRIB '10

SLOTRIB '10

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, mazivih in alternativnih gorivih

Ljubljana, Slovenija

25. november 2010

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Igor Velkavrh, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Prof. Bojan Podgornik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Alternativni sistemi

II. Tribologija in ekologija

III. Sistemi in tehnična diagnostika

Sponzorji in razstavljalci

____________________________________________________________________________________________

I. Alternativni sistemi

1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020; Vabljeno predavanje

M. Svoljšak; Petrol d.d., Ljubljana

2. Gorivne celice; Vabljeno predavanje

J. Maček; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

3. Nanotribologija; Vabljeno predavanje

M. Kalin, J. Kogovšek; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

4. Vpliv zakonodaje na razvoj in uporabo maziv; Vabljeno predavanje

B. Kus; Olma d.d., Ljubljana

5. Modifikacija površin preoblikovalnih orodij; Vabljeno predavanje

B. Podgornik¹, V. Leskovšek²; ¹ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, ² Inštitut za kovinske materiale in  tehnologije, Ljubljana

6. Prihodnost vodne hidravlike; Vabljeno predavanje

F. Majdič, J. Pezdirnik, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

II. Tribologija in ekologija

1. Možnost uporabe oljnic s slovenskih polj za izdelavo okolju prilagojenih goriv in maziv

B. Kržan¹, B. Čeh², J. Vižintin¹; ¹ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, ² Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec

2. Formulating options for european lubricant blenders for ACEA E9 oils and other oils

J. van Hove¹, A. Arnšek²; ¹ Chevron Belgium nv/SA, Gent, Belgium, ² Petrol d.d., Ljubljana, Slovenia

3. Vpliv uporabe trdih prevlek na tribološke lastnosti štancnih orodij

B. Zajec¹, B. Podgornik², J. Vižintin²; ¹ Hidria Rotomatika d.o.o., Slovenija, ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

4. AdBlue – zagotavljanje kakovosti

J. Bedenk; Promos Inženiring d.o.o., Ljubljana

5. 1 butyl – 1 methyl pyrollidinium methyl sulfate ionic liquid as additive for glycerol in steel/steel contact

V. Pejaković, M. Kalin, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

6. Quaternary alkyl ammonium methyl sulphate as green additive in steel-steel contacts

M. Kronberger¹, M. Kalin¹, J. Vižintin¹, E. Tojo²; ¹ Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, ² Organic Chemistry Department, Vigo University, Spain

7. Meritve trenja na trdnih lubrikantih z mikroskopom na atomsko silo

J. Jelenc¹ ², M. Remškar¹ ³; ¹ Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, ² Center odličnosti NAMASTE, Ljubljana, ³ Center odličnosti PoliMat, Ljubljana

8. Torne lastnosti MoS₂ nanodelcev na nano-nivoju v zraku in UHV-u ter na makro-nivoju v obliki aditivov PAO olju

J. Kogovšek, M. Kalin, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

9. Lasersko obličenje površin

R. Simič, B. Podgornik, J. Vižintin, J. Možina; Fakulteta za Strojništvo, Univerza v Ljubljani

10. Načrtovanje obličenja površin z uporabo parametrov hrapavosti

M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

11. Simulation of the loading behaviour of laser textured surfaces

M. Rodríguez Ripoll¹, V. G. Marian², B. Podgornik¹, J. Vižintin¹; ¹ Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, ² Department of Machine Elements and Tribology, Politehnica of Bucharest, Romania

12. Učinkovitost obličenja kontaktnih površin

L. Vilhena, B. Podgornik, M. Sedlaček, M. Rodriguez Ripoll, Z. Rek, I. Žun; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

13. Plastični materiali za zobnike

A. Pogačnik¹, M. Kalin², J. Vižintin²; ¹ Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Kropa, ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

14. Tribološke lastnosti prevlek iz diamantu podobnega ogljika brez uporabe maziva in mazanje z baznim oljem

I. Velkavrh, M. Kalin, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

III. Sistemi in tehnična diagnostika

1. Uporabnost sistemov za on-line spremljanje stanja hidravličnih olj

V. Tič¹, M. Kambič¹, D. Lovrec²; ¹Olma d.d., Ljubljana, ² Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

2. Wavelet based information cost functions for condition monitoring

P. Boškoski¹, Đ. Juričić¹, M. Stankovski², J. Vižintin³; ¹ Institute Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia, ² Faculty of Electrical Engineering, Skopje, Macedonia, ³ Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia

3. Uporaba programske opreme pri vzdrževanju

A. Terkaj; TASK d.o.o., Ljubljana

4. On-line sistem za spremljanje stanja olja

G. Peršin, A. Urevc, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

5. Poslovni model odjemalcu in učinkoviti rabi energije prilagojene energetske družbe

P. Štumpfl; Petrol Energetika d.o.o., Ravne na Koroškem

6. Oil quality influence analysis on condition of tribology assemblies

H. Avdić; Mechanical faculty, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

7. Konstrukcija naprave za sprotno spremljanje stanja olja

S. Čejvanović, B. Kržan, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

Sponzorji in razstavljalci

I. Sponzorja

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana

 

II. Razstavljalca

  • HYDAC d.o.o., Maribor
  • HENNLICH d.o.o., Podnart