SLOTRIB '02

SLOTRIB '02

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji

Portorož, Slovenija

21.-22. november 2002

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Janez Bedenk, Petrol, Ljubljana
Dr. Bojan Podgornik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Maziva

II. Klasična goriva

III. Alternativna goriva

IV. Materiali

V. Tehnična diagnostika

Sponzorji

____________________________________________________________________________________________

I. Maziva

1. Razvojni trendi na področju maziv in hladilnih tekočin

B. Kus, M. Kambič, Olma d.d., Ljubljana

2. Celovito upravljanje mazanja – korak k optimizaciji procesov mazanja

A. Arnšek, Petrol d.d., Ljubljana

3. Centralne mazalne naprave v industriji in transportu

M. Krumpak, ELPA d.o.o., Velenje

4. Perspektive in uporaba biološko razgradljivih maziv

B. Kržan, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani

5. Uporaba DLC prevlek v kombinaciji z biološko razgradljivimi mazalnimi olji

M. Kalin, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani

 

II. Klasična goriva

1. Pomen konvencionalnih goriv v naslednjem desetletju

S. Simcic, Petrol d.d., Ljubljana

2. Prenos tehnologije in mednarodno sodelovanje na področju razvoja goriv in ekologije

R. Glavina, OMV Istrabenz d.o.o., Koper

3. Kakovost tekočih naftnih goriv na slovenskem trgu

M. Svoljšak, M. Moder, A. Gregorc, Petrol d.d., Ljubljana

4. Monitoring kakovosti tekočih goriv v Republiki Sloveniji

J. Varga, Inspect d.d., Ljubljana

 

III. Alternativna goriva

1. Trendi v razvoju alternativnih goriv doma in v svetu

J. Bedenk, A. Butala, Petrol d.d., Ljubljana

2. UNP – alternativno pogonsko gorivo

Z. Cerkvenik, Istrabenz plini d.o.o., Koper

3. Biodiesel

A. Gregorc, M. Svoljsak, Petrol d.d., Ljubljana

4. Obratovalne karakteristike vbrizgalnega sistema pri uporabi biodizla in odpadnega rastlinskega olja

M. Volmajer, G. Bombek, B. Kegl, A. Hribernik, Univerza v Mariboru

5. Priprava lesne biomase

P. Dobravec, Srednja vas v Bohinju

6. Energijska alternativa – biomasa vs. kurilnemu olju

V. Butala, G. Zupan, U. Stritih, Univerza v Ljubljani

 

IV. Materiali

1. Določitev indikatorjev poškodbe jamičenja na zobnih bokih zobniške dvojice

J. Vižintin, Univerza v Ljubljani; B. Sovic, Gorenje, gospodinjski aparati, d.d., Velenje

2. Meje obratovanja mehanskih drsnih tesnil

A. Vezjak, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani

3. Visokotemperaturno obrabno testiranje orodij za toplo preoblikovanje kovin z dolgimi drsnimi dolžinami

M. Terčelj, R. Turk, M. Lamut, Univerza v Ljubljani

4. Protiobrabne in torne lastnosti trdih prevlek pri preoblikovalnih orodjih

B. Podgornik, Univerza v Ljubljani; S. Hogmark, Uppsala University, Sweden

5. Razvoj zavornih sistemov s C/C-SiC kompozitnimi zavornimi diski

M. Kermc, Z. Stadler, MS Production, Bled

 

V. Tehnična diagnostika

1. Vpliv obrabe traktorskih pnevmatik na vlečno silo in zdrs

T. Ploj, B. Mursec, Univerza v Mariboru

2. Diagnosticiranje poškodb strojnih elementov na osnovi analize obrabnih delcev

B. Kržan, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani

3. PC-9M Hudournik – Diagnosticiranje poškodb in napak

A. Debeljak, 15. Brigada Vojaškega Letalstva, Brnik

4. Simulacijski sistem za reševanje problemov pri načrtovanju vzdrževanja

U. Zuperl, T. Ploj, F. Cus, Univerza v Mariboru

5. Pristop k reševanju zlepljenosti lamel po toplotni obdelavi

B. Zajec, Rotomatika d.o.o., Spodnja Idrija; B. Podgornik, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani

6. Akreditacija laboratorija

M. Moder, M. Svoljšak, Petrol d.d., Ljubljana

 

Sponzorji

  • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Republika Slovenija
  • OLMA d.d, Ljubljana
  • OMV ISTRABENZ d.o.o., Koper
  • PETROL d.d, Ljubljana
  • SŽ ACRONI d.d, Jesenice
  • CTD, Ljubljana