SLOTRIB '04

SLOTRIB '04

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji

Radenci, Slovenija

11.-12. november 2004

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Janez Bedenk, Petrol, Ljubljana
Prof. Mitjan Kalin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Uvodna predavanja

II. Maziva in mazanje

III. Ekologija in alternativna goriva

IV. Materiali in komponente

Sponzorji

____________________________________________________________________________________________

I. Uvodna predavanja

1. Slovenski nacionalni naftni komite - aktualnosti

J.Lotrič, A. Peternel, Petrol d.d., Ljubljana

2. Oskrba z zemeljskim plinom v Sloveniji

J. Možina, Geoplin d.d., Ljubljana

3. Alternativna goriva - obveznost, ki izhaja iz smernic evropske unije

J.Bedenk, A. Butala, Petrol d.d., Ljubljana

4. Sestava, uporaba in vzdrževanje obdelovalnih tekočin

B. Kus, Olma d.d., Ljubljana

5. Stanje in nadgradnja sistema zbiranja odpadnih olj v Sloveniji

R. Vračko, Mapetrol d.d., Ljubljana

 

II. Maziva in mazanje

1. Maziva prihodnosti

V.J. Keppens, Chevron Texaco Technology, Ghent

2. Upravljanje s procesom mazanja opreme v rudniku premoga Banovci

H. Avdič, D. Tufekcic, JU Univerza, Tuzla

3. Izbira optimalnega hidravličnega olja za dosego ustrezne viskoznosti, zahtevane s strani večjih proizvajalcev črpalk

F. Camera, C. Neveu, Degussa Rohmax Oil Additives, Garbagnate Milanese / Paris

4. Vsebnost vode in njen vpliv na videz različnih vrst mazalnih olj

M.Virt Lazic, V.Ploj, Mapetrol d.d., Maribor

5. Raziskava vpliva kakovosti olja na sinhronizacijo stopnje prenosa avtomobilskih menjalnikov

Z. Vukadinovic, Zastava Automobiles, Kragujevac; D. Josifovic, B. Nedic, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac

6. Vpliv CCS viskoznosti mineralnih baznih olj na formulacijo multigradnega motornega olja

E. Mihelic, Mapetrol d.d., Maribor

7. Delovanje protiobrabnih (AW) aditivov v različnih baznih oljih

D. Hren, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

 

III. Ekologija in alternativna goriva

1. Sanacija deponije kislega gudrona v Pesniškem dvoru

M. Zaletel, Petrol d.d., Ljubljana

2. Rastoča pomembnost ekoloških in netoksičnih maziv

H. Koll, Tunap Industrie Chemie, Germany; R.Kuhar, Ma Eco Chem d.o.o., Maribor

3. Okolju prilagojena maziva iz obnovljivih naravnih virov

B. Kržan, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

4. Voda - mazivo keramičnih komponent

M. Kalin, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

5. Tunap gigalube-nov mejnik v tribologiji

H. Koll, Tunap Industrie Chemie, Germany; R.Kuhar, Ma Eco Chem d.o.o., Maribor

6. Biodizel za pogon traktorjev

V. Jejcic, T. Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

 

IV. Materiali in komponente

1. Temperature na drsni površini orodja med toplo extruzijo aluminija

M. Tercelj, G. Kugler, R. Turk, NTF, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

2. Uporaba inženiringa površine za izboljšanje triboloških lastnosti orodnih jekel za hladno preoblikovanje

B. Podgornik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana; S. Hogmark, Uppsala University, Uppsala

3. Vrednotenje triboloških lastnosti materialov za zavorne obloge

M.Kermc, Z.Stadler, MS Production, Bled; J. Vižintin, M. Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

4. Obraba sestavin pogonsko-krmilne hidravlike

J.Pezdirnik, M. Kalin, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

5. Vpliv emulzije na lepljenje lamel po toplotni obdelavi

B. Zajec, Rotomatika d.d., Idrija; B. Podgornik, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

6. Analiza obratovalne zanesljivosti - pilotni projekt CMS

M. Trstenjak, Acroni d.d., Jesenice

7. Kako gladke naj bodo tesnilne površine?

A. Vezjak, J. Vižintin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, CTD, Ljubljana

 

Sponzorji

I. Glavna sponzorja

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Republika Slovenija

II. Sponzorji

  • CASTROL Slovenija d.o.o., Ljubljana
  • IMS Aditoil d.o.o., Trzin
  • OLMA d.d, Ljubljana
  • OMV ISTRABENZ d.o.o., Koper
  • RENAULT SLOVENIJA d.d, Novo Mesto
  • TEOL d.d., Ljubljana

III. So-sponzorji

  • MAPETROL d.d., Maribor
  • SKF Slovenija d.o.o., Ljubljana