SLOTRIB '98

SLOTRIB '98

Mednarodna konferenca o tribologiji

Gozd Martuljek, Slovenija

18.-19. november 1998

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Janez Bedenk, Petrol, Ljubljana

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Uvodna predavanja

II. Maziva in mazanje

III. Preizkušanje

IV. Materiali

V. Tehnična diagnostika

Sponzorji

____________________________________________________________________________________________

I. Uvodna predavanja

1. Evropske smernice na področju razvoja mazalnih olj

J. Vižintin; Univerza v Ljubljani

2. Ecological versus performance aspects of coolants-European trends

W.J. Bartz; TAE, Germany

 

II. Maziva in mazanje

1. Shear stability of polymers field trial and laboratory test method correlation; Vabljeno predavanje

E.A. Ireland; Shell Additives Int. Ltd., UK

2. Spremljanje kakovosti motornega olja pri gradbeni in cestni mehanizaciji za ocenitev možnosti podaljšanja roka menjave olja - 1.del: Tehnološke priprave in izbor preskusnih metod

M. Svoljšak, B. Klofutar, M. Feldin, J. Bedenk, B. Jager; Petrol d.d., Ljubljana

3. Spremljanje kakovosti motornega olja pri gradbeni in cestni mehanizaciji za ocenitev možnosti podaljšanja roka menjave olja - 2.del: Predstavitev rezultatov in zaključki

B. Klofutar, M. Svoljšak, M. Feldin, J. Bedenk, B. Jager; Petrol d.d., Ljubljana

4. Load carrying capacity properties of fast biodegradable gear lubricants; Vabljeno predavanje

B.-R. Hohn, K. Michaelis, R. Dobereiner; Gear Research Centre, TU Munchen, Germany

5. Okolju prijazni hidravlični fluidi na osnovi repičnega olja - lastnosti fluida Biolub 46

R. Sraj; Kladivar Žiri d.d., J. Vižintin; Univerza v Ljubljani, M. Svoljšak; Petrol d.d., Ljubljana

6. Uporaba repičnih mazalnih olj za mazanje zobniških prenosnikov

A. Arnšek; Petrol d.d., Ljubljana, J. Vižintin; Univerza v Ljubljani

7. Biodegradability of water-resistant greases

L. Ulm, J. Vrzina, V. Schiesl; Institute of public health, Dep. of Ecology, Zagreb, Croatia, M. Sateva; Ivasim, Ivanic Grad, Croatia

8. The effect of base oil on the engine oil performance; Vabljeno predavanje

M. Orsic; INA d.d., Zagreb, Croatia

9. Impact of the new requirements at low temperature included in SAE J300 and ILSAC GF-2 on european engine oil formulations

F. Camera, RohMax Aditives, Milano, Italy, C.D. Neveau; RohMax France, Paris, France

10. New scuffing test for API GL4 and GL5 automotive gear lubricants on the standard FZG gear test rig

B.R. Hohn, K. Michaelis, Gear Research Centre, TU Munchen, Germany

11. Trenje v hidravličnih batnih drsniških ventilih

J. Pezdirnik, J. Vižintin; Univerza v Ljubljani

 

III. Preizkušanje

1. Pomen referenčnih materialov in medlaboratorijskih preskušanj za zagotavljanje kakovosti preskušanja maziv; Vabljeno predavanje

M. Feldin, A. Kocjancic, M. Svoljšak, M. Moder; Petrol d.d., Ljubljana

2. Naprava za preskušanje materialov na odpornost proti utrujanju pri kotaljenju CTD-ROL1

M. Kalin, J. Vižintin; Univerza v Ljubljani

3. Obraba orodij - nova preizkuševalna naprava in fizikalno modeliranje

M. Terčelj, B. Turk; Univerza v Ljubljani

 

IV. Materiali

1. Simuliranje širjenja površinske utrujenostne razpoke na zobeh zobnikov; Vabljeno predavanje

S. Glodez; Univerza v Mariboru

2. Vpliv površinske plasti na utrujenostno rast razpoke

S. Pehan; Univerza v Mariboru

3. Drsne protiobrabne lastnosti jekla 42CrMo4 nitriranega v plazmi

B. Podgornik, J. Vižintin; Univerza v Ljubljani, V. Leskovšek; IMT, Ljubljana

4. Calculation of contact interaction parameters of hermetizing instalations' fricting pairs

A.I. Burya; The Agrarian State University, Ukraine, I.I. Nachovny, S.A. Chernetsky, A.I. Dudka; The Ukraine State Chemical-Technology University, Ukraine

 

V. Tehnična diagnostika

1. Stopnja čistosti svežih hidravličnih olj; Vabljeno predavanje

M. Kambič, B. Kus, L. Vidmar; Olma d.d., Ljubljana

2. Uporaba analize vibracij pri vzdrževanju strojev

M. Trstenjak; Acroni, Jesenice, J. Vižintin, B. Sovič; Univerza v Ljubljani

3. Primerjava odzivov realne in simulirane poškodbe jamičenja na zobnikih

B. Sovič, J. Vižintin; Univerza v Ljubljani

 

Sponzorji

Glavna sponzorja

  • PETROL d.d, Ljubljana
  • Ministry of Science and Technology

So-sponzorji

  • MAPETROL d.o.o., Maribor
  • OLMA d.d., Ljubljana
  • OMV ISTRABENZ d.d., Koper
  • HAUPTMAN d.o.o., Poljčane
  • CASTROL Slovenija d.o.o., Ljubljana