SLOTRIB '16

SLOTRIB '16

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki

Ljubljana, Slovenija

17. november 2016

UREDNIKI

Prof. Mitjan KalinFakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Dr. Marko PolajnarFakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Maja Kus, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

VSEBINA
____________________________________________________________________________________________

SEKCIJA I

1. Emisijski izzivi alternativne mobilnosti
M. Svoljšak Jerman; Petrol d.d., Ljubljana, Slovenija

2. Proizvodnja, kvaliteta in distribucija AdBlue®
B. Kus, J. Mohorko, V. Tič; Olma d.o.o., Ljubljana, Slovenija

3. Razvoj hidravličnih filtrov
1F. Majdič, 1R. Strmčnik, 2M. Tomšič; 1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija; 2TRM filter, d. o. o., Ljubljana - Dobrunje, Slovenija

4. Vizualizacija načrtovanih ustavitev
S. Ciglar; Količevo Karton, d.o.o., Domžale, Slovenija

SEKCIJA II

1. Nanocevke MoS2 za znižanje trenja in obrabe
1,2M. Remškar, 1S. Paskvale, 1M. Čekada, 3A. Tomala, 3M. Rodríguez Ripoll; 1Institut Jožef Stefan, Ljubljana;  2Nanotul d.o.o., Ljubljana, Slovenija; 3AC2T research GmbH, Wiener Neustadt, Avstrija

2. Razvoj mazalnega olja za izsekovanje aluminijastih rondelic
J. Mohorko, B. Kus; Olma d.d, Ljubljana, Slovenija

3. Uporaba diagnostike v industrijski praksi
1,2S. Ulaga; 1University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia; 2Tinex industrijska diagnostika d.o.o.

4. Obraba in utrujanje polimernih zobnikov
M. Kalin, A. Kupec; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

SEKCIJA III

1. SKF asset efficiency optimisation model and benchmarking with world class industry
G. Sablič; SKF Slovenija d.o.o. 

2. Izbira primernega turbinskega olja na podlagi testiranj
1D. Lovrenc, 2B. Gregorc, 1V. Tič; 1Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija; 2DEM - Dravske elektrarne Maribor, Slovenija

3. Razvoj spletne baze podatkov za spremljanje stanja svežih in rabljenih maziv
V. Tič, J. Mohorko; Olma d.o.o., Ljubljana, Slovenija

4. Closed loop test rig for testing the precise gears
S. Pehan, S. Glodež; Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

SEKCIJA IV

1. Mechanistic modeling in system engineering vehicle thermal management
1T. Katrašnik, 2Roman Heinzle, 3Titina Banjac and 4J. C.Wurzenberger; 1University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, Slovenia; 2MathConsult GmbH, Linz, Austria; 3Extreme d.o.o., Ljubljana, Slovenia; 4AVL List GmbH, Graz, Austria

2. Tribološke lastnosti kontaktnih materialov v električnih drsnih kontaktih
1D. Poljanec, 2M. Kalin; 1Kolektor Group d.o.o., Idrija, Slovenija; 2Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

3. Study the chemical structure of the ZDDP thermal film on steel and DLC surfaces at different times and ZDDP concentrations using ATR-FTIR and XPS
1S. Akbari, 2J. Kovač, 1M. Kalin; 1University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, Slovenia; 2Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

4. Izboljšanje skupnega izkoristka hidravličnega motorja
E. Strmčnik, R. Jelovčan, F. Majdič; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

 

POSTERSKA SEKCIJA

1. Uporaba nevtronske reflektometrije za analizo adsorpcije tankih plasti na prevlekah iz diamantu podobnega ogljika
L. Čoga, M. Kalin; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

2. Trdna maziva za masivno preoblikovanje aluminijeve zlitine v hladnem in vročem 1,2J. Jerina, 2M. Kalin; 1Iskra Mehanizmi d.o.o, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

3. Changes in dimenisonal stability and mass of polymer gears due to water absorption
A. Kupec, K. Breskvar, M. Kalin; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

4. Merjenje dinamične omočljivosti z mazalnimi olji
M. Kus, M. Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

5. Uporaba trdnih maziv v triboloških aplikacijah pri visokih temperaturah
1M. Lijewski, 1V. Leshchynsky, 1H. Wisniewska, 2I. Dobrovnik;  1Metal forming Institute Poznan, Poljska; 2Gazela d.o.o. Krško, Slovenija

6. Vloga funkcionalne gradientne cone nodularne litine pri delovanju zavor
1M. Polajnar, 1M. Kalin, 2I. Þorbjörnsson, 3J. T. Thorgrimsson, 4N. Valle, 4A. Botor-Probierz;1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana; 2Iceland GeoSurvey – ISOR, Reykjavik, Islandija; 3Malmsteypa Thorgrims Jonssonar ehf., Gardabaer, Islandija; 4Luxembourg Institute of Science and Technology, Materials Research and Technology, Belavux, Luxemburg

7. Uporaba statističnih metod za vrednotenje učinkovitosti mazanih triboloških kontaktov
K. Simonović, M. Kalin; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

8. Vpliv topografskih in materialnih lastnosti na razvoj kontaktne površine pri pogojih statičnega obremnejevanja
B. Brodnik Žugelj, M. Kalin; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

 

SPONZORJI IN RAZSTAVLJALCI

I. Sponzorji

  • OLMA d.d., Ljubljana
  • PETROL d.d., Ljubljana

 

II. Razstavljalci

  • IRT
  • Hennlich d.o.o., Kranj
  • HYDAC, d.o.o., Maribor
  • LFT, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  • SCAN d.o.o., Preddvor
  • Ventil