SLOTRIB '06

SLOTRIB '06

Mednarodna konferenca o tribologiji: Posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji

Ljubljana, Slovenija

14. november 2006

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Janez Bedenk, Petrol, Ljubljana
Prof. Mitjan Kalin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Alternativna goriva

II. Biodizel

III. Maziva in mazanje

IV. Trenje, obraba in tehnična diagnostika

Sponzorji

____________________________________________________________________________________________

I. Alternativna goriva

1. Alternativni viri energije: fuzija

S. Novak, M. Cercek, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana

2. Vpliv uredbe EURO 4&5 na kakovost motornih olj

A. Arnšek, Petrol d.d., Ljubljana

3. Biodiesel in bioetanol v Sloveniji

M. Svoljšak, Petrol d.d., Ljubljana

4. Visokotemperaturne gorivne celice

J. Maček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

5. Voda kot medij v pogonsko-krmilni hidravliki

F. Majdič, J. Pezdirnik, M. Kalin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

6. Spremljanje stanja motornega olja v stacionarnem plinskem motorju

M. Kambič, B. Kus, A. Hrobat, Olma d.d., Ljubljana

7. Naftna kriza - priložnost za CTL in GTL

B. Kržan, J. Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

II. Biodizel

1. Možnost decentralizirane proizvodnje olja iz oljne ogršcice za biodiesel

V. Jejcic, T. Godeša, T. Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

2. Uporaba biodizelskega goriva v avtobusnem dizelskem motorju

B. Kegl, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

3. Projekt CIVITAS-MOBILIS - odprta vprašanja glede alternativnih goriv v prometu

Z. Simonovic, Mestna obcina Ljubljana, Ljubljana

 

III. Maziva in mazanje

1. Analize koeficientov trenja pri masivnem preoblikovanju

T. Pepelnjak, V. Krušic, K. Kuzman, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

2. Vpliv maziva in materialov na tribološke lastnosti v prenosnikih moci v potniških avtomobilih

Z. Vukadinovic, D. Josifovic, R&D Centre Automobile Institue "Zastava", Kragujevac, Serbia

3. Nadgradnja sistema za gospodarjenje z mazivi

M. Ljubec, Koper

4. Pomen nanotribologije tribokemijskih filmov pri mejnem mazanju površinskih prevlek

M. Kalin, J. Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

IV. Trenje, obraba in tehnična diagnostika

1. Določevanje stanja in triboloških pogojev v diezel motorjih KTA-50C

H. Avdič, D. Ivaniš, A. Karič, Mašinski fakultet Tuzla, BiH

2. Parametricna analiza širjenja kratke razpoke pri kontaktnih obremenitvah

R. Potočnik, J. Flašker, S. Glodež, B. Zafošnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

3. Meritev zaostalih napetosti z uporabo metode vrtanja luknjice

B. Podgornik, J. Vižintin, F. Kopač, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

4. Vloga bele plasti pri obrabni obstojnosti orodij za toplo ekstruzijo aluminija

M. Terčelj, R. Turk, Oddelek za materiale in metalurgijo, Univerza v Ljubljani

5. Vpliv parametrov hrapavosti na trenje in obrabo kontaktnih površin

M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

6. Klasifikacija montažnih napak rotirajočega stroja z nevronsko mrežo

B. Suhac, J. Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

 

Sponzorji

I. Glavna sponzorja

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana

II. So-sponzorji

  • TEOL d.d., Ljubljana
  • OMV ISTRABENZ d.o.o., Koper