Vzdrževanje letal (PAP)

Letnik in semester

3.letnik - zimski semester

Št. točk

5

O predmetu

Pomen, vloga in cilj vzdrževalne dejavnosti ter njeno mesto v letalstvu. Sistemi pregledov letal (po stanju, preventivno, napovedno). Splošno. Mala letala. Velika letala. Predpoletni pregled. Izredni pregledi. Izvedba 100 urnega in letnega pregleda. Pregled strukture potniškega letala. Metode tehnične diagnostike za vzdrževanje po stanju. Način dela pri remontu letal(označevanje in vodenje). Tehnične publikacije v letalstvu: dokumentacija za nov tip letala, homologacijsko spričevalo,dopolnilno homologacijsko spričevalo, dokumentacija za letalo, motor, propeler, ki so že v uporabi, okrožnica s tehničnimi napotki (Advisory Circular – AC), sistem obveščanja o težavah in napakah pri eksploataciji (Service Dificulty Reporting programm – SDR). Stalna plovnost (Airworthiness Directives – AD), publikacije, ki jih izda proizvajalec, priročnik vzdrževanja, navodila za zagotavljanje stalne plovnosti. Ostalo: Načini vodenja in razvrščanja tehnične publikacije. Standardni letalski deli: splošno, letalski standardi, vijaki, matice, podložke, vezni elementi brez navoja (zatiči, kovice), specialni vezni elementi, ostalo (razcepke, varovalna žica, univerzalna zapirala, deli za jeklene vrvi). Popravila strukture letal: splošno, klasifikacija strukture (nosilna, nenosilna), klasifikacija poškodb, splošna navodila in primeri.

Predmet se bo v tej obliki izvajal še do leta 2023, nato študij poteka po prenovljenem programu.

Literatura

[1] C. L. Douglas: Nondestructive Testing for Aircraft, Heppesen Sanderson, 1994
[2] Bifolchi: Aircraft Maintanence and Repair, 1987
[3] J. Sanderson: Standard Aviation Maintenance Handbook, 1985
[4] F. Delp: Aircraft maintenance and repair, 1987