Pogonski sklopi (PAP)

Letnik in semester

3.letnik - poletni semester

Št. točk

4

O predmetu

Predmet se bo v tej obliki izvajal še do leta 2023, po tem se bo izvajal po prenovljenem študijskem programu.

Literatura

[1] Guzzella L, Sciarretta A.: Vehicle Propulsion Systems - Introduction to Modeling and Optimization, 2nd ed., Springer, 2007, ISBN 978-3-540-74691-1

[2] Ehsani M, Gao Y, Emadi A: Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, Second Edition, CRC, 2009, ISBN 978-1420053982

[3] J. Vižintin: Gonila in pogonski sklopi, Slovensko društvo za tribologijo, 2012

[4] G. Niemann, H. Winter, B.R. Hohn: Maschinenelemente, Band 1, Springer Verlag, 2005