Vzdrževanje (PAP)

Letnik in semester

2.letnik - zimski semester

Št. točk

4

O predmetu

Cilji:

  1. Spoznati strategije vzdrževanja
  2. Spoznati tehnike za iskanje vzrokov okvar
  3. Spoznati matematične modele za optimizacijo vzdrževalnih aktivnosti
  4. Spoznati upravljanje dela v vzdrževalnem procesu
  5. Spoznati organizacijo rezervnih delov in skladišča
  6. Spoznati vzdrževanje hidravličnih naprav

Literatura

[1] Ramesh Gulati, Maintenance and Reliability Best Practices, Industrial Press Inc., 2013

[2] Diego Galar, Peter Sandborn, Uday Kumar, Maintenance Costs and Life Cycle Cost Analysis, CRC Press, 2017

[3] Andrew K.S. Jardine, Albert H.C. Tsang, Maintenance Replacement and Reliability – Theory and Applications, CRC Press, 2013

[4] B. Casey, The hydraulic maintenance handbook, Hydraulic Equipmen Maintenance The 80/20 Way, Hydraulic Supermarket, 2017

[5] B. Casey, The hydraulic trpubleschooting handbook, Hydraulic Supermarket, 2017