Tehnično projektiranje (RRP - FMF)

Predmet se izvaja na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF).

Letnik in semester

1.letnik - zimski semester

Št. točk

3

O predmetu

Obseg predmeta:

  1. Osnove tehničnega risanja: tehniška risba, vrste risb, risalno orodje, formati risb, zgibanje, merila, črte, tehniška pisava.
  2. Risanje: prostorske projekcije, pogledi, šrafure, prerezi, gube, nevidni robovi, detajli.
  3. Kotiranje: dolžine, premeri, polmeri, koti, krivulje, nagib, konus, zoženje, izvrtine, žleb, razvrstitev kot sta vzporedno in zaporedno kotiranje.
  4. Označevanje kvalitete površin: mikro- in makrogeometrijska odstopanja, definicije profilov površin, zapisi kvalitete površin.
  5. Tolerance in ujemi: odstopki, tolerance oblike, lege, teka, ujemov in sistemov ujemov, velikost tolerančnih polj, lega tolerančnih polj, izbira ujemov, uporaba ujemov v praksi, zapis odstopkov in toleranc.