Pogonski sklopi (PAP)

Letnik in semester

3.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Pri predmetu se študent seznani z  lastnostmi, posebnostmi in postopkom izbire, optimiranja ter konstruiranja različnih tipov pogonskih sklopov, od električnih, hidravličnih do mehanskih. Postopek izbire/konstruiranja pogonskega sklopa zajema spoznavanje elementov pogonskih sklopov in njihovo optimalno izbiro, vpliva napak in odstopkov, vrste poškodb, načinov mazanja in hlajenja, poteka moči, ter izračuna nosilnosti elementov in izgub pogonskega sklopa.

Literatura

[1] J. Vižintin: Gonila in pogonski sklopi, Slovensko društvo za tribologijo, 2012
[2] J. Hlebanja: Strojni elementi I, II, III, Fakulteta za strojništvo, 1961
[3] G. Niemann, H. Winter, B.R. Hohn: Maschinenelemente, Band 1, Springer Verlag, 2005
[4] J.L. Johnson: Designer s Handbook for Electrohydraulic Servo and Proportional Systems, IDAS Engineering Inc, East Troy WI, 2000.
[5] D. Findeisen: Öl-Hydraulik, Springer Verlag, 1994.
[6] G.W. Younkin: Industrial Servo Control Systems, Marcel Dekker, Inc., 1996.
[7] J. Ivantysyn, M. Ivantysyn: Hydrostatic Pumps and Motors, Akademia Books Intrernational, 2001.

Gradiva

Za gradivo je potrebna prijava.