Tehnična diagnostika (PAP)

Cilji in pomen tehnik, ki se uporabljajo za diagnosticiranje poškodb v napetostnih conah stacionarnih nosilnih elementov in v tribološkem kontaktu elementov, ki so obremenjeni in se relativno gibljejo.

Letnik in semester

3.letnik - zimski semester

Št. točk

4

O predmetu

Cilji in pomen tehnik, ki se uporabljajo za diagnosticiranje poškodb v napetostnih conah stacionarnih nosilnih elementov in v tribološkem kontaktu elementov, ki so obremenjeni in se relativno gibljejo. Metode, ki se uporabljajo za stalno sprotno in občasno spremljanje delovanja naprav v celotnem življenjskem obdobju. Namen in cilji diagnosticiranja. Vključitev diagnostike v: preventivno ali vzdrževanje po času, prediktivno ali vzdrževanje po stanju, proaktivno ali vnaprejšnje vzdrževanje. Osnove za analizo poškodb. Osnove tehnik za sprotno spremljanje poškodb: analiza delovnih parametrov, analiza vibracij, analiza porabljene moči, analiza hrupa. Osnove tehnik za občasno spremljanje poškodb: tehnike za analizo olja in delcev v olju, ostale tehnike. Postopki in način uporabe tehnik: merjenje, zapisovanje in procesiranje signalov, diagnostika poškodb z uporabo tehnik za diagnosticiranje, ukrepi za zmanjšanje poškodb, ocena zanesljivosti meritev.

Literatura

[1]  E.C.Fitch: Proactive Maintenance for Mechanical Systems, Elsevier Advanced Technology
[2]  R.K. Mobley: Maintenance Fundamentals, Elsevier Butterworth Heinemann
[3]  B.K.N. Rao: Handbook of Condition Monitoring, Elsevier Advanced Technology
[4]  C. Scheffer, P. Girdhar: Machinery Vibration Analysis-Predictive Maintenance