Konstrukcijski elementi (PAP - FMF)

Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF)

Letnik in semester

1.letnik - zimski semester

Št. točk

3

O predmetu

  • Osnove tehničnega risanja: tehniška risba, vrste risb, risalno orodje, formati risb, zgibanje, merila, črte, tehniška pisava.
  • Risanje: prostorske projekcije, pogledi, šrafure, prerezi, gube, nevidni robovi, detajli.
  • Kotiranje: dolžine, premeri, polmeri, koti, krivulje, nagib, konus, zoženje, izvrtine, žleb, razvrstitev kot, vzporedno in zaporedno kotiranje.
  • Označevanje kvalitete površin: mikro- in makrogeometrijska odstopanja, definicije profilov površin, zapisi kvalitete površin.
  • Tolerance in ujemi: odstopki, tolerance oblike, lege, teka, ujemi, sistemi ujemov, velikost tolerančnih polj, lega tolerančnih polj, izbira ujemov, uporaba ujemov v praksi, zapis odstopkov in toleranc.
  • Strojni elementi (risanje, vrste, označevanje, standardi): navoji, vijaki, matice, vijačne zveze, podložke, zagozde, mozniki, utorne gredi, sorniki, razcepke, vskočniki, zatiči, kovice, zobniki, zobniške dvojice, drsni ležaji, kotalni ležaji.

Gradiva

Za gradivo je potrebna prijava.