Mehanski prenosniki moči

Mehanski pogoni so sestavni del vsakega stroja ali naprave tako v industriji kot v transportnih sredstvih.

Letnik in semester

1.letnik - zimski semester

Št. točk

6

O predmetu

Mehanski pogoni so sestavni del vsakega stroja ali naprave tako v industriji kot v transportnih sredstvih. Trendi v svetu gredo v smeri izboljšanja izkoristka in povečanja prenosa moči na enoto volumna. Za izboljšanje ekologije pa se strmi za tem, da bi mehanski pogoni delovali pri, za 1/3 zmanjšani količini maziva, in isti nazivni moči gonila. Raziskave na področju mehanskih gonil se povečujejo predvsem na področju modifikacije in obdelave kontaktnih površin elementov za prenos moči. Vsi razvojni trendi zasledujejo predvsem zmanjšanje porabe energije med obratovanjem gonila in znižanje porabe materiala pri konstrukciji gonila. Zelo veliko se v svetu dela tudi na specialnih gonilih z velikim prestavnim razmerjem, ki se uporabljajo predvsem v pogonih avtomatskih naprav in robotov.

 

MEHANSKI PRENOSNIKI MOČI - 2019/2020

 

Urnik vaj in razpored po skupinah

Razpored študentov po skupinah bo dogovorjen na uvodni vaji.

Uvodna vaja

Uvodna vaja bo v četrtek 10. oktobra ob 12:00 v III/2 (po koncu predavanj).

Splošna pravila za vaje

Splošna pravila glede izvajanja oz. opravljanja vaj si lahko preberete TUKAJ.

Študenti morajo tako kot ostali člani Univerze v Ljubljani spoštovati Etični kodeks Univerze v Ljubljani ter Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani.

 

Smernice za pisanje poročil

Po vsaki končani vaji sledi naloga, ki jo je potrebno oddati v dogovorjeni obliki - običajno v obliki poročila. Na vsaki vaji boste prejeli natančna navodila za izdelavo tega poročila. Nekaj splošnih smernic si lahko preberete TUKAJ.

 

Literatura

[1] J. Vižintin: Gonila in pogonski sklopi, Slovensko društvo za tribologijo, 2012
[2] J. Hlebanja: Strojni elementi I, II, III, Fakulteta za strojništvo, 1961
[3]  G. Niemann, H. Winter, B.R. Hohn: Maschinenelemente, Band 1, Springer Verlag, 2005
[4]  J.L. Johnson: Designer s Handbook for Electrohydraulic Servo and Proportional Systems, IDAS Engineering Inc, 2000
[5]  D. Findeisen: Öl-Hydraulik, Springer Verlag, 1994.
[6]  G.W. Younkin: Industrial Servo Control Systems, Marcel Dekker, Inc., 1996
[7]  J. Ivantysyn, M. Ivantysyn: Hydrostatic Pumps and Motors, Akademia Books Intrernational, 2001

Gradiva

Za gradivo je potrebna prijava.