Nanotehnologije

Letnik in semester

2.letnik - zimski semester

Št. točk

5

O predmetu

  • Uvod v nanotehnologije: opredelitev pojmov, primeri in pogled na področje, nano proti makru, zgledi v naravi.
  • Temeljni principi nano sveta: fizikalni principi snovi na makro in nano skali, učinki velikostne pretvorbe, pomen površin.
  • Gradnja in sestavljanje nanostruktur: principi od zgoraj navzdol, principi od spodaj navzgor, primeri in značilnosti uveljavljenih postopkov, samoorganizacija filmov.  
  • Karakterizacija nanostruktur: optične metode, princip svetlega in temnega polja, fluorescenčna metoda, elektronski mikroskopi, vrstična tipalna mikroskopija, difrakcijske metode, emisijske metode.
  • Nanomateriali: nanostrukturirani materiali, nanokompoziti, plastoviti nanokompoziti, nanokristali, amorfni nanomateriali, nanodelci, fulereni, nanocevke, nanožičke, nanoplasti, hibridni nanodelci, koloidne raztopine, pametni materiali, molekularno razpoznavanje in razlikovanje, nanosenzorji.
  • Lastnosti nanomaterialov: nanomehanske ter druge fizikalne lastnosti, adsorpcija, površinska energija, omočljivost, mejni površinski nanofilmi, struktura, reakcije, lastnosti, vplivi, pomen, nanotribologija.
  • Osnove modeliranja na nano nivoju: osnovni principi, molekularna dinamika, modeli več velikostnih razredov.
  • Zdravje in pravni vidiki: nevarnosti nanotehnologij, zaščita, zakonski in drugi predpisi.  
  • Primeri, koncepti, uporaba in razvoj nanotehnologij: MEMS/NEMS, nanoizdelovanje, nanotekočine, maziva in mazanje, površinski filmi, nanomehanika, energija, gradbeništvo, elektronika, optika, tekstilstvo, biologija, medicina, sinteza nanomaterialov.

 

NANOTEHNOLOGIJE - 2019/2020

 

Splošna pravila za vaje

Splošna pravila glede izvajanja oz. opravljanja vaj si lahko preberete TUKAJ.

Študenti morajo tako kot ostali člani Univerze v Ljubljani spoštovati Etični kodeks Univerze v Ljubljani ter Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani.

 

Potek vaj

Vaje potekajo z obiskovanjem laboratorijskih vaj vsak teden in pisanjem dveh kolokvijev iz vaj.

 

 

Urnik vaj in razpored po skupinah


Uvodna vaja: 9.10. 2019 ob 9:00 v predavalnici III/2.

Urnik vaj (predlagane skupine)

Skupina 1:
Ponedeljek, 12:00 - 14:00

Skupina 2:
Sreda, 10:00 - 12:00

Skupina 3:
Sreda, 12:00 - 14:00

Skupina 4:
Četrtek, 11:00 - 13:00

Skupina 5:
Petek, 10:00 - 12:00


Vaje bodo potekale v prostorih Laboratorija TINT na Bogišićevi 8.

 

Literatura

[1] L.Theodore: Nanotechnology - Basic Calculatuions for Engineers and Scientists, Wiley-Interscience,  2006.
[2] B. Rogers, J. Adams, S. Pennathur: Nanotechnology - Understanding small systems, CRC Press, 2008.
[3] B. Bhushan (Ed): Handbook of Nanotechnology, Springer, 2007.
[4] H. Ibach: Physics of surfaces and interfaces, Springer, 2006.
[5] B. Bhushan (Ed): Nanotribology and Nanomechanics, Springer, 2005.

 

Gradiva

Za gradivo je potrebna prijava.