Tehnologije vzdrževanja

Letnik in semester

1.letnik - zimski semester

Št. točk

5

O predmetu

Predmet je izrazito aplikativno usmerjen. Inženirje, ki delajo v vzdrževalni stroki, je treba usposobiti za delo ne samo v okviru lastne države, ampak v okviru EU, zato predmet izhaja iz evropskega standarda EN 13306. Le-ta daje vzdrževalni službi v podjetju znatno večji pomen kot ga je imela doslej; vzdrževanje ni strošek, pač pa del proizvodnega procesa. Različna podjetja imajo vzdrževalno dejavnost različno vključeno v svoje organizacijske sheme. V okviru predmeta se obravnava nekaj najpogosteje uporabljenih struktur, prednosti in slabosti posameznih, kriteriji za aplikacijo posameznih. Nivo opreme, predvsem delovnih sredstev, ki jih vzdrževalna služba vzdržuje, v veliki meri že določa tehnologije vzdrževanja. Zahtevana razpoložljivost je zelo odvisna od vrste proizvodnega procesa in tehnično – tehnološkega nivoja opreme. Temu mora ustrezati organiziranost (makro in mikro) vzdrževalne službe, tehnologije oziroma načini vzdrževanja, tehnična oprema, usposobljenost kadra, ipd.

Literatura

[1] A. Kelly: Maintenance Strategy, Elsevier Butterworth Heinemann
[2] E.C.Fitch: Proactive maintenace for Mechanical Systems, Elsevier Advanced Technology
[3] R. K. Mobley: Maintenace Fundamentals, Elsevier Butterworth Heinemann
[4] B.K.N. Rao: Handbook of Condition Monitoring, Elsevier Advanced Technology
[5] C. Scheffer, P. Girdhar: machinery Vibration Analysis-Predictive Maintenance