Vzdrževanje v industriji

Letnik in semester

2.letnik - poletni semester

Št. točk

6

O predmetu

 • Definicije in izrazi s področja vzdrževalne dejavnosti, vseh 11 poglavij po EN 13306.
 • Temeljne in dodatne naloge službe vzdrževanja.
 • Organizacijske oblike službe vzdrževanja.
 • Priprava dela vzdrževanja: organiziranost, naloge, pristojnosti.
 • Planiranje in terminiranje vzdrževalnih del in aktivnosti.
 • 8 kriterijev stabilnosti tribo-mehanskih sistemov po avtorju Fitchu.
 • Pregled nekaterih tipičnih tehnično-tehnoloških postopkov vzdrževalnih aktivnosti: vibracije, balansiranje, notranja tesnost (obraba) hidravličnih sistemov, diagnosticiranje napak, …
 • Projektiranje in konstruiranje strojev/postrojenj za vzdrževanje in vzdrževalnost, splošni principi in načela vzdrževalnosti.
 • Vzdrževalna stroka v odnosu do razpoložljivosti delovnih sredstev.
 • Tehnična diagnostika pri vzdrževalni dejavnosti.
 • Zagotavljanje ustreznih in nadzor delovnih parametrov in karakteristik strojev/postrojenj.
 • Razmerje kurativno proti preventivnemu vzdrževanju: utemeljitev razmerij, drevesna struktura vzdrževanja, optimiranje vzdrževanja glede na stanje.
 • Vpliv vzdrževanja na uporabno dobo strojev/postrojenj: optimiranje s tehničnega in stroškovnega vidika, krivulja kopalne kadi, vrednotenje učinkovitosti vzdrževanja, benchmarking v vzdrževanju.
 • Zunanje vzdrževanje: kriteriji za odločitev in izbiro, osnove glede sklepanja pogodb za vzdrževalna dela.
 • Ocenjevanje in upravljanje rizičnosti v vzdrževanju, odločitve glede zamenjav sestavin ali sklopov.
 • Weibullova analiza.
 • Instrumenti in ostali pripomočki za opravljanje vzdrževalnih del in aktivnosti.
 • Sodelovanje vzdrževalne stroke (službe) v fazah planiranja in izvajanja investicij in/ali rekonstrukcij ter nadalje v fazi preskusnega obratovanja strojev/postrojenj.
 • Tehnična dokumentacija za vzdrževanje (PZI, PID): vsebina in poglavja v dokumentaciji.

Literatura

[1] E. C. Fitch: Proactive Maintenance for Mechanical Systems
[2] M. A. Moss: Designing for Minimal Maintenance Expense
[3] J. M. Gross: Fundamentals of Preventive Maintenance
[4] B. W. Niebel: Engineering Maintenance Management
[5] H. Wohllebe: Technische Diagnostik im Maschinenbau
[6] T. Wireman: Benchmarking Best Practices in Maintenance Management
[7] H. V. M. Stewart: Organisation des Reparatur- und Instandhaltungsbetriebes
[8] J. D. Campbell, Andrew K. S. Jardine: Maintenance Excellence.