Tehnična diagnostika

Št. točk

10

O predmetu

  • Uvod v tehnologije vzdrževanja.
  • Teorija okvar. Zanesljivost, vzdrževalnost in razpoložljivost.
  • Izvori poškodb in metode za analizo: makroskopske in optične analize, rentgenske analize in analize z rastrskim elektronskim mikroskopom.
  • Indikatorji poškodb: tehnike za spremljanje indikatorjev poškodb, vibracije, akustika, analize olja in delcev v olju, termografija.
  • Nedestruktivne metode za analizo poškodb: penetracija, ultrazvok, akustična emisija, endoskopija, magnetni fluks.
  • Zajemanje signalov. Metode za procesiranje signalov. Diagnostika na osnovi analize signalov.
  • Metode za napoved preostale življenjske dobe komponent.
  • Konstruiranje diagnostičnega sistema.

Literatura

[1] C. Scheffer, P. Girdhar: Machinery Vibration Analaysis- predictive maintenance, Elsevier, 2004
[2] D. E. Bently, C. T. Hatch: Fundamentals of Rotating machinery Diagnostics, Bently pressurized bearing press, 2002
[3] V. V.  Bolotin, Prediction of service life for machines and structures, ASME, 1989
[4] J. Grosch: Schadenskunde im Maschinenbau: charakteristische Schaden-sursachen-Analyse und Aussagen von Schadensfällen, Expert, 1995
[5] B.K.N. Rao: Handbook of condition monitoring, Elsevier, 199