Vzdrževanje letal (PAP)

Letnik in semester

2.letnik - zimski semester

Št. točk

4

O predmetu

Cilji:

  1. Spoznati veljavno domačo in evropsko zakonodajo, ki ureja stalno plovnost in vzdrževanje letal
  2. Spoznati tehnike za iskanje vzrokov okvar
  3. Spoznati obliko poročil in način podajanja ugotovitev za letalske nesreče kot posledice nepravilnega vzdrževanja.
  4. Spoznati vzdrževanje hidravličnih sistemov na letalih
  5. Spoznati osnovno angleško terminologijo povezano z vzdrževanjem letal.

Predmet se bo začel izvajati z letom 2022 po prenovljenem študijskem programu.

Literatura

[1] Harry A. Kinnison, Tariq Siddiqui, Aviation Maintenance Management, McGraw-Hill, 2013

[2] Introduction to Aircraft Maintenance, Avotek, 2012

[3] Michael J. Kroes, William A. Watkins, Frank Delp, Ronald Sterkenburg, Aircraft Maintenance & Repair, McGraw-Hill, 2013

[4] D. Findeisen, S. Helduser, Ölhydraulik: Handbuch der hydraulischen Antriebe und Steuerungen, 6. Auflage, Springer Verlag, 2015

[5] B. Casey, Insider secrets to hydraulics, Hydraulics supermarket, 2002.