Tribologija (površine in maziva)

Letnik in semester

3.letnik - zimski semester

Št. točk

4

O predmetu

Cilji:

  1. Spoznati in razumeti pomen tribologije
  2. Spoznati in razumeti lastnosti maziv in površin ter njihovih medsebojnih interakcij
  3. Razumeti mehanizme mazanja in aplikacije v katerih se pojavljajo
  4. Znati izmeriti, analizirati in vrednotiti določiti torne in obrabne razmere v različnih aplikacijah

Predmet se bo začel izvajati z letom 2023, pred tem poteka še po starem učnem programu.

Literatura

[1] Gwidon W. Stachowiak, Andrew W. Batchelor, Engineering tribology, Elsevier, 4th edition, 2014, ISBN 978-0-12-397047-3.

[2] B. Bhushan, Introduction to Tribology, Wiley, 2nd Edition, 2013, ISBN: 978-1-119-94453-9.

[3] B. Basu, M. Kalin, Tribology of Ceramics and Composites: A Materials Science Perspective, Wiley, 2011, ISBN:9780470522639.