Nanotehnologije

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Cilji:

  1. Razumeti temeljne znanstvene in strokovne probleme na nano skali ter jih ustvarjalno reševati
  2. Spoznati različne nanotehnologije in njihovo uporabo ter omejitve.
  3. Razumeti temeljne fizikalne principe na nano nivoju. 
  4. Spoznati in razumeti temeljne principe in uporabo nanostruktur in nanomaterialov.

Literatura

[1] L.Theodore: Nanotechnology - Basic Calculatuions for Engineers and Scientists, Wiley-Interscience,  2006.

[2] B. Rogers, J. Adams, S. Pennathur: Nanotechnology - Understanding small systems, CRC Press, 2008.

[3] B. Bhushan (Ed): Handbook of Nanotechnology, Springer, 2007.

[4] H. Ibach: Physics of surfaces and interfaces, Springer, 2006.

[5] B. Bhushan (Ed): Nanotribology and Nanomechanics, Springer, 2005.