Tribologija

Št. točk

10

O predmetu

  1. Uvod: zgodovinski in ekonomski vidiki.
  2. Osnove površin: geometrijska, realna, parametri za določanje površin, merilne metode, indeks plastičnosti.
  3. Osnove kontaktov: oblike kontaktov, Hertzov kontakt, kontakti z in brez trenja.
  4. Maziva in mehanizmi mazanja: bazna olja, aditivi, formulirana olja, masti, trda maziva, fizikalno-kemijske in mehanske lastnosti, hidrodinamično, elasto-hidrodinamično, hidrostatično, mejno, mešano.
  5. Trenje: vzroki, nastanek, oblike, vplivi.
  6. Obraba: mehanizmi in oblike obrabe.
  7. Površinske analize: topografija, hrapavost, SEM, EDS, XPS, AES, AFM, STM, TEM.
  8. Tribološki vidiki uporabe: drsni ležaji, kotalni ležaji, zobniki, tesnila, ...

Literatura

[1] J.A. Williams, : Engineering tribology, Oxford University Press, 1994
[2] N.P. Suh: Tribophysics, Prentice-Hall, 1986
[3] G.W. Stachowiak, A.W. Batchelor: Engineering tribology, Elsevier, 1993
[4] T.A. Stolarski: Tribology in machine design, Oxford, 2000
[5] P.J Blau,: Friction science and technology, 1995
[6] E. Richard Booser: Handbook of Lubrication, CRC Press, 1990
[7] Hutchings, I.M.: Tribology: friction and wear of engineering materials, 1992