Tribologija (RRP)

Predmet podaja osnovne pojme s področja površin v relativno gibajočih se kontaktih, mazanja in maziv, trenja in obrabe.

Letnik in semester

3.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Pri predmetu podamo pomen nosilnih triboloških kontaktov za prenos moči v sistemih in ključne lastnosti površin, ki vplivajo na trenje in obrabo. Razložijo se osnovne vrste maziv in kvaliteta mazanja, ki jo lahko ocenjujemo preko lege sistema na Stribeckovi krivulji. S tem v zvezi razložimo vlogo in osnovne vrste aditivov v mazivih in osnovne značilnosti posameznih vrst mazanja. Obravnavajo se glavni viri trenja in vpliv nanje. Podajo se najbolj pogosti mehanizmi obrabe in njihove značilnosti. V zadnjem delu predavanj se obravnava še metode za analize površin in tribološke študije ter osnovni principi testiranj. Posledice trenja, obrabe in različni vidiki maziv in mazanja se povzamejo in poda njihova vloga pri poškodbah strojnih elementov ter možnosti njihovega zaznavanja in spremljanja.

 

 

 

 

TRIBOLOGIJA - 2018/2019

 

Urnik vaj in razpored po skupinah

Laboratorijske vaje bodo potekale v Laboratoriju TINT na Bogišićevi 8. Za vstop v stavbo uporabite stranski vhod.

 

Splošna pravila za vaje

Splošna pravila glede izvajanja oz. opravljanja vaj si lahko preberete TUKAJ.

Študenti morajo tako kot ostali člani Univerze v Ljubljani spoštovati Etični kodeks Univerze v Ljubljani ter Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani.

 

Izpitna pravila

Izpitna pravila pri predmetu Tribologija si lahko preberete TUKAJ.

 

Kolokvija (iz predavanj)

1. kolokvij: 23. april 2019 ob 18:00 v V/8 in IV/4

2. kolokvij: 31. maj 2019 ob 16:00 v V/2 in V/8
 

Kolokvij (iz vaj)

5. junij 2019 ob 19:00 v III/2 in IV/2

Gradiva

Za gradivo je potrebna prijava.