Tehnologije vzdrževanja (PAP)

Letnik in semester

3.letnik - zimski semester

Št. točk

4

O predmetu

Obseg predmeta:

  1. Vloga in pomen vzdrževanja v malih, srednjih in velikih podjetjih.
  2. Spremljanje in vrednotenje stroškov vzdrževanja v celotnem obdobju delovanja stroja ali naprave.
  3. Nameni in cilji vzdrževanja.
  4. Prednosti in slabosti tehnologij vzdrževanja.
  5. Osnove tehnike preventivnega in vzdrževanja po stanju.
  6. Pomen uporabe on-line in off-line tehnik za proces vzdrževanja, zanesljivost izmerjenih podatkov in stroškovna analiza uporabe neštetih tehnik.
  7. Organizacijske sheme vzdrževanja.

Predmet se bo v tej obliki izvajal še do leta 2023, po tem se bo izvajal po prenovljenem študijskem programu.