Tehnologije vzdrževanja (TRIBOS+)

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Obseg predmeta:

 1. ​Definicije in izrazi s področja vzdrževalne dejavnosti, vseh 11 poglavij po EN 13306.
 2. Temeljne in dodatne naloge službe vzdrževanja.
 3. Organizacijske oblike službe vzdrževanja.
 4. Priprava dela vzdrževanja: organiziranost, naloge, pristojnosti.
 5. Planiranje in terminiranje vzdrževalnih del in aktivnosti.
 6. 8 kriterijev stabilnosti tribo-mehanskih sistemov po avtorju Fitchu.
 7. Pregled nekaterih tipičnih tehnično-tehnoloških postopkov vzdrževalnih aktivnosti: vibracije, balansiranje, notranja tesnost (obraba) hidravličnih sistemov, diagnosticiranje napak, …
 8. Projektiranje in konstruiranje strojev/postrojenj za vzdrževanje in vzdrževalnost, splošni principi in načela vzdrževalnosti.
 9. Vzdrževalna stroka v odnosu do razpoložljivosti delovnih sredstev.
 10. Tehnična diagnostika pri vzdrževalni dejavnosti.
 11. Zagotavljanje ustreznih in nadzor delovnih parametrov in karakteristik strojev/postrojenj.
 12. Razmerje kurativno proti preventivnemu vzdrževanju: utemeljitev razmerij, drevesna struktura vzdrževanja, optimiranje vzdrževanja glede na stanje.
 13. Vpliv vzdrževanja na uporabno dobo strojev/postrojenj: optimiranje s tehničnega in stroškovnega vidika, krivulja kopalne kadi, vrednotenje učinkovitosti vzdrževanja, benchmarking v vzdrževanju.
 14. Zunanje vzdrževanje: kriteriji za odločitev in izbiro, osnove glede sklepanja pogodb za vzdrževalna dela.
 15. Ocenjevanje in upravljanje rizičnosti v vzdrževanju, odločitve glede zamenjav sestavin ali sklopov.
 16. Weibullova analiza.
 17. Instrumenti in ostali pripomočki za opravljanje vzdrževalnih del in aktivnosti.
 18. Sodelovanje vzdrževalne stroke (službe) v fazah planiranja in izvajanja investicij in/ali rekonstrukcij ter nadalje v fazi preskusnega obratovanja strojev/postrojenj.
 19. Tehnična dokumentacija za vzdrževanje (PZI, PID): vsebina in poglavja v dokumentaciji.

Literatura

[1] ​E. C. Fitch: Proactive Maintenance for Mechanical Systems

[2] M. A. Moss: Designing for Minimal Maintenance Expense

[3] J. M. Gross: Fundamentals of Preventive Maintenance

[4] B. W. Niebel: Engineering Maintenance Management

[5] H. Wohllebe: Technische Diagnostik im Maschinenbau

[6] T. Wireman: Benchmarking Best Practices in Maintenance  Management

[7] H. V. M. Stewart: Organisation des Reparatur- und Instandhaltungsbetriebes

[8] J. D. Campbell, A. K. S. Jardine: Maintenance Excellence